Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Επ. Υπεύθυνος: Αν.Καθηγητής Νεκτάριος Μιλτιάδης
τηλ: 210-4142271, e-mail: nektar@unipi.gr

Πληροφορίες-επικοινωνία: 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

τηλ 2104142616 email: praktiki@unipi.gr 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

08 Ιουνίου 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ότι τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το μάθημα Πρακτικής Άσκησης περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου 2018 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

Α/Α

Αρ. Μητρώου

1

Σ14256

2

Σ12250

3

Σ13107

4

Σ14103

5

Σ14214

6

Σ14041

7

Σ12153

8

Σ11109

9

Σ14244

10

Σ14045

11

Σ13252

12

Σ14087

13

Σ14224

14

Σ14054

15

Σ13011

16

Σ13242

17

Σ12032

18

Σ14020

19

Σ14227

20

Σ14267

21

Σ09082

22

Σ13120

23

Σ13135

24

Σ13217

25

Σ12242

26

Σ14100