FAQ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.Τι είναι η Πρακτική Άσκηση;

Η πρακτική άσκηση αφορά απασχόληση των φοιτητών (σε αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές και τα ενδιαφέροντά τους) για ορισμένο χρονικό διάστημα (2-3 μήνες ανάλογα με τους όρους του κάθε τμήματος) σε επιχείρηση ή οργανισμό του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

Ειδικότερα αποσκοπεί στο:

 • να συμβάλει στη σύνδεση θεωρητικών σπουδών με την εφαρμογή στο χώρο εργασίας αφομοιώνοντας καλύτερα την επιστημονική γνώση
 • να ενημερώσει και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις συνθήκες εργασίας
 • να δημιουργήσει ένα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και του φοιτητικού δυναμικού του με την αγορά εργασίας, με σκοπό την απορρόφηση των φοιτητών από την αγορά εργασίας.

Το όλο πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

2.Για ποιο λόγο να κάνω Πρακτική Άσκηση;

Συμμετέχοντας στην Πρακτική Άσκηση μπορείς:

 • να αφομοιώσεις καλύτερα την επιστημονική γνώση μέσα από τη σύνδεση των θεωρητικών σπουδών με την εφαρμογή στο χώρο εργασίας
 • να ενδυναμώσεις το βιογραφικό σου
 • να αποκτήσεις εμπειρίες, πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες και να δικτυωθείς
 • να ενημερωθείς και να εξοικειωθείς με τις εργασιακές συνθήκες
 • να έχεις πιθανότητες πρόσληψης από την επιχείρηση στην οποία κάνεις την Πρακτική σου

 

3.Μπορώ να συμμετέχω στην Πρακτική Άσκηση (μέσω ΕΣΠΑ);

Στην Πρακτική Άσκηση μπορείς να λάβεις μέρος μόνο αν είσαι προπτυχιακός/ή φοιτητής / φοιτήτρια. Κάθε τμήμα έχει συγκεκριμένους όρους και κριτήρια με τα οποία γίνεται η επιλογή των φοιτητών, τα οποία ανακοινώνονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων κάθε τμήματος.

 

 

4. Πώς μπορώ να προετοιμαστώ καλύτερα για την πρακτική άσκηση;

Μπορείς να έρχεσαι για συμβουλές/πληροφορίες στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα με τις ημέρες και ώρες για κάθε τμήμα και να συμμετέχεις σε συμβουλευτικές/εκπαιδευτικές δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης, οι οποίες αφορούν την προετοιμασία του βιογραφικού σημειώματος και τις συνεντεύξεις επιλογής. Σχετικές πληροφορίες μπορείς να βρεις στη διεύθυνση career.unipi.gr  

5.Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Εκτός από τη δήλωση μαθημάτων επιλογής, οι φοιτητές προκειμένου να συμμετάσχουν στην πρακτική άσκηση θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση ηλεκτρονικά εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο (ανάλογα με το τι ισχύει ανά τμήμα). Πέραν της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης.

 

6.Πότε ξεκινά η Πρακτική Άσκηση και ποια είναι η διάρκειά της;

Η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 2 ή 3 μήνες (ανάλογα με το τμήμα, δες τον παρακάτω πίνακα –ισχύει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18). Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης καθορίζεται κάθε χρόνο από τον/την Επιστημονικό/ή Υπεύθυνο/η της Πρακτικής Άσκησης.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης φοιτητών θα πρέπει απαραιτήτως να έχει προηγηθεί έγκριση της πρακτικής άσκησής τους από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και την Επιτροπή Ερευνών.

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

(ΣΕ ΜΗΝΕΣ)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ΜΑΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ*-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ**
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 «ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ»

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ

3 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ

 

*Η Πρακτική Άσκηση ανά ασκούμενο διαρκεί δυο (2) μήνες πλήρους απασχόλησης. Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να οποιαδήποτε εργάσιμη ήμερα του έτους εφόσον έχουν προηγηθεί τα ακόλουθα:

Α. Οριστικοποίηση της εγγραφής επιλογής του ασκούμενου από τη Γραμματεία του Τμήματος και

Β. Έγκριση του χρονικού διαστήματος πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης του από την Επιτροπή Ερευνών του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

** Η Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και 31/10/2018.

 

7.Πώς εισέρχομαι στο σύστημα Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης "ΑΤΛΑΣ";

Για να εισέλθετε στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, χρησιμοποιείστε τους κωδικούς που έχετε για το ΕΥΔΟΞΟΣ.

 

 

8.Μπορώ να κάνω Πρακτική Άσκηση σε φορέα της επιλογής μου;

Βεβαίως, αρκεί ο φορέας αυτός να έχει εγκριθεί από τον/την Επιστημονικό Υπεύθυνο/η υπεύθυνο Καθηγητή/Καθηγήτρια και να έχει δεχτεί να εγγραφεί στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ».

Το αντικείμενο απασχόλησής σου στην επιχείρηση της επιλογής σου θα πρέπει να σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο των σπουδών σου.

Ειδικά για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σημειώνεται ότι η επιχείρηση που προτείνεις πρέπει να διαθέτει έναν ελάχιστο αριθμό εργαζομένων (π.χ. 70-80 ατόμων και άνω) και να είναι διαρθρωμένη σε τμήματα, διευθύνσεις κλπ.

Σημειώνεται ότι αν δεν έχεις επιλεγεί για πρακτική άσκηση από το τμήμα σου, δεν μπορείς να κάνεις πρακτική άσκηση ακόμη κι αν έχεις βρει δικό σου φορέα υποδοχής.

 

9.Μπορώ να κάνω Πρακτική Άσκηση στην επαρχία;

Βεβαίως. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης στην επαρχία υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις ή ότι θα έχει βρεθεί επιχείρηση από εσένα, θα έχει εγκριθεί από τον/την Επιστημονικό Υπεύθυνο/η και θα έχει δεχτεί να εγγραφεί και να αναρτήσει τη θέση πρακτικής στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ».

 

10.Υπάρχει αμοιβή από τη συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση (μέσω ΕΣΠΑ);

Ο οργανισμός/επιχείρηση δεν υποχρεούται στην καταβολή οικονομικής αποζημίωσης προς τους φοιτητές. Ωστόσο, η χρηματοδότηση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) εξασφαλίζει στους φοιτητές επιπλέον και οικονομικά οφέλη. Το ύψος της αμοιβής των φοιτητών ορίζεται σύμφωνα με τη χρηματοδότηση του προγράμματος και τον αριθμό των συμμετεχόντων σε αυτό φοιτητών. Για να πληρωθούν οι ασκούμενοι με όλο το προβλεπόμενο ποσό θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 20 εργάσιμες ημέρες/μήνα. Σε περίπτωση που φοιτητές απασχοληθούν για περισσότερες από τις προβλεπόμενες ημέρες δεν θα αμειφθούν επιπλέον. Τέλος αν κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια διακόψει νωρίτερα, αποκλείεται από το πρόγραμμα, και παραιτείται οιασδήποτε αμοιβής του.

Παράλληλα είναι δυνατό ορισμένοι φορείς υποδοχής να καταβάλλουν οικειοθελώς και επιπρόσθετη αμοιβή.

 

 

11.Παρέχεται ασφάλιση κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης;

Η  ασφάλιση των φοιτητών, κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης (μέσω ΕΣΠΑ), έναντι ατυχήματος καλύπτεται από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

 

12.Πόσες φορές μπορώ να συμμετέχω στην Πρακτική Άσκηση;

Στην Πρακτική Άσκηση μπορείς να συμμετέχεις μόνο μία (1) φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών σου.

 

 

13.Υπάρχει δυνατότητα να κάνω την Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό;

Προς το παρόν η Πρακτική Άσκηση (μέσω ΕΣΠΑ) πραγματοποιείται μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει ωστόσο δυνατότητα οι φοιτητές να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό μέσω άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν πιστώνεται το μάθημα επιλογής.

 

 

14. Μπορώ ως μεταπτυχιακός φοιτητής/απόφοιτος του πανεπιστημίου να κάνω πρακτική άσκηση (μέσω ΕΣΠΑ);

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ έχουν μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές.

 

15.Μπορώ να διακόψω τη συμμετοχή μου στην Πρακτική Άσκηση και να συμμετέχω πάλι την επόμενη χρονιά;

Στην Πρακτική Άσκηση μπορείς να συμμετέχεις μόνο μια (1) φορά. Αν διακόψεις τη συμμετοχή σου (για οποιοδήποτε λόγο), παραιτείσαι από οποιαδήποτε αμοιβή και αποκλείεσαι από την Πρακτική Άσκηση.

 

16. Πώς ενημερώνομαι για την Πρακτική Άσκηση;

Μπορείς να ενημερώνεσαι ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδαςhttps://praktiki.unipi.gr/. Ακόμη μπορείς να έρχεσαι στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα με τις ώρες γραφείου για κάθε τμήμα.

 

17. Δεν έχω δικό μου τραπεζικό λογαριασμό και δεν μπορώ να ανοίξω λόγω κεφαλαιακών ελέγχων. Τι μπορώ να κάνω;

Μπορείς να δηλώσεις τραπεζικό λογαριασμό οικείου σου προσώπου. Σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται να προσκομίσεις σχετική Υπεύθυνη Δήλωση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, στην οποία να αναφέρεις ότι «επιθυμώ τα χρήματα από την πρακτική άσκηση να κατατεθούν στον λογαριασμό με αριθμό…………………... και IBAN……………………………………..στην……………Τράπεζα με Δικαιούχο τον/την………………………………..».

 

 

18. Χρειάζεται να έχω αριθμό μητρώου ΙΚΑ;

Για την Πρακτική Άσκηση χρειάζεται να έχεις αριθμό μητρώου ΙΚΑ. Σημειώνεται ότι δεν αρκεί ο αριθμός ασφάλισης που μπορεί να έχεις από τους γονείς σου.

 

19. Πώς μπορώ να πάρω ΑΜ.ΙΚΑ;

Θα πρέπει να μεταβείς σε ένα υποκατάστημα ΙΚΑ πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης έχοντας μαζί σου :

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο σε ισχύ) και φωτοαντίγραφο αυτής
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ
 • Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ΑΜΚΑ
 • Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου με τον αριθμό ΙΒΑΝ, με πρώτο όνομα δικαιούχου τον ασφαλισμένο (προαιρετικό)

 

20. Πότε καταβάλλονται οι αμοιβές από την πρακτική άσκηση (ΕΣΠΑ);

Οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουν οι διαδικασίες πληρωμής από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι:

 1. να έχουν πιστωθεί τα χρήματα στο πανεπιστήμιο
 2. να έχουν παραδοθεί όλα τα έγγραφα πρακτικής άσκησης (συμβάσεις, απογραφικό δελτίο εισόδου και εξόδου, παρουσιολόγιο, αξιολόγηση φοιτητή, αξιολογητική έκθεση υπευθύνου ή/και έκθεση περιγραφής έργου και αξιολόγηση προγράμματος από εταιρείες σε όποια τμήματα απαιτείται) στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και ελεγχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί
 3. να έχουν εγκριθεί απολογιστικά οι καταστάσεις συμμετεχόντων από τις ΓΣ των Τμημάτων και την Επιτροπή Ερευνών.

Η διαδικασία πληρωμής πραγματοποιείται από την ΕΑΠ (Ενιαία Αρχή Πληρωμών). Συνήθως οι πληρωμές γίνονται στο τέλος του πρώτου ή τρίτου δεκαημέρου του μήνα.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατό ομαλότερη διεκπεραίωση της διαδικασίας.