Τμήμα Πληροφορικής

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Πληροφορικής

Επ. Υπεύθυνος: Βέργαδος Δημήτριος
 e-mail: vergados@unipi.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ: 210 4142709, e-mail: praktiki@unipi.gr