Τμήμα Πληροφορικής

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Πληροφορικής

Επ. Υπεύθυνος: Βέργαδος Δημήτριος
 e-mail: vergados@unipi.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ: 210 4142709, e-mail: praktiki@unipi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

18 Απριλίου 2024

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής ότι τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης για την Πρακτική Άσκηση περιόδου Μαΐου – Σεπτεμβρίου 2024 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

 

Α/Α

Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης

01

37920240328103530ΠΑ

02

40320240329195027ΠΑ

03

46220240401134820ΠΑ

04

44720240331200230ΠΑ

05

50120240405211954ΠΑ

06

49820240405181459ΠΑ

07

36320240327094827ΠΑ

08

47920240402235132ΠΑ

09

34220240326173050ΠΑ

10

48020240403131845ΠΑ

11

47220240402124633ΠΑ

 

 Εντός 3 εργάσιμων ημέρων από́ την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης.

Μετά την παρέλευση των 3 ημέρων οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα.