Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Στατιστηκής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Επ. Υπεύθυνος: Νεκτάριος Μιλτιάδης
τηλ: 210-4142271, e-mail: nektar@unipi.gr

Υπέυθυνος επικοινωνίας 

τηλ:  210 4142709

e-mail: praktiki@unipi.gr