Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Στατιστηκής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Επ. Υπεύθυνος: Νεκτάριος Μιλτιάδης
τηλ: 210-4142271, e-mail: nektar@unipi.gr

Υπέυθυνος επικοινωνίας 

τηλ:  210 4142709

e-mail: praktiki@unipi.gr

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

Πειραιάς, 29 Μαρτίου 2024

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί Πρακτική Άσκηση διάρκειας 2 μηνών κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2024 σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο του Τμήματος.   

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές  (του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου) επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2024, να καταχωρήσουν έως και την Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 την αίτησή τους συνοδευόμενη από:

1)           Βιογραφικό Σημείωμα

2)           Αποδεικτικά ΑΜΚΑ, ΑΦΜ

στο E-PRAKTIKI, στη διεύθυνση https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index (επιλέγετε ΦΟΙΤΗΤΕΣ και μετά ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).

Σημειώνουμε ότι πριν την υποβολή της αίτησης στο E-PRAKTIKI θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή των φοιτητών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/

Η επιλογή των φοιτητών (συνολικά 70 άτομα για το Έτος 2023-2024) γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • Μέσος Όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας μαθημάτων με μέγιστο το δέκα (10) ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή βαρύτητας 60%
  • Συντελεστής Ολοκλήρωσης Μαθημάτων (Σ.Ο.Μ.) με μέγιστο τη μονάδα (1), που είναι το κλάσμα του αριθμού μαθημάτων (Α.Μ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, διαιρούμενο με το συνολικό αριθμό μαθημάτων (Σ.Α.Μ)
  • που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου - για αιτήσεις ΠΑ φοιτητών σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 8ου
  • έως το προηγούμενο ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό έτους - για αιτήσεις ΠΑ φοιτητών σε εξάμηνο μικρότερο ή ίσο του 8ου

πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή βαρύτητας 40%

Το σύνολο των μονάδων βαθμολόγησης, με άριστα το δέκα (10), κάθε υποψήφιου προκύπτει από την σχέση:

Σ = 0,6 x Μ.Ο. + 4 x Σ.O.M.

Εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 3 εργάσιμων ημερών οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος και ανακοινώνεται η τελική λίστα συμμετεχόντων, λαμβάνοντας υπόψη θέματα προσωπικών δεδομένων.

Προσοχή: Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα επιλεγούν θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά την πρακτική άσκηση ως μάθημα επιλογής 8ου εξαμήνου (μετά την οριστική επιλογή τους για συμμετοχή στο Πρόγραμμα της Πρακτικής)

Οι φοιτητές οι οποίοι τελικά θα επιλεγούν, μπορούν να προτείνουν εταιρεία για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης, με την προϋπόθεση α) ότι το αντικείμενο της είναι σχετικό με αυτό του Τμήματος και β) ότι έχουν ήδη έρθει σε επικοινωνία με την εταιρεία και έχουν γίνει δεκτοί σε αυτή. Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης μπορούν να αναζητηθούν και μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο 210 4142709. Επίσης σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στη σελίδα https://praktiki.unipi.gr/index.php/praktikh-askhsh/faq Για θέματα τεχνικής υποστήριξης, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Helpdesk της Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο 210 4142532.

Χρήσιμο πληροφοριακό υλικό για το πώς λειτουργεί το πρόγραμμα υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος: Στάδια_ΠΑ_24.pdf (unipi.gr),    Κανονισμός-Πρακτικής-Άσκησης-ΕΣΠΑ-Φοιτητών-και-Φοιτητριών_24-2.pdf (unipi.gr) 

Αλλά και στην ομάδα MS Teams της Πρακτικής Άσκησης (στην ενότητα Files).

 

Καθηγητής Πλάτων Τήνιος

Επιστημονικός Υπεύθυνος  Υποέργου

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης