Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Στατιστηκής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Επ. Υπεύθυνος: Νεκτάριος Μιλτιάδης
τηλ: 210-4142271, e-mail: nektar@unipi.gr

Υπέυθυνος επικοινωνίας 

τηλ:  210 4142709

e-mail: praktiki@unipi.gr

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

11 Απριλίου 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ότι τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το μάθημα Πρακτικής Άσκησης περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου 2023 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Α/Α

Α.Μ.

01

Σ19127

02

Σ19006

03

Σ19010

04

Σ18008

05

Σ19021

06

Σ19276

07

Σ15233

08

Σ19027

09

Σ19031

10

Σ18022

11

Σ18024

12

Σ19036

13

Σ19302

14

Σ19049

15

Σ19051

16

Σ19266

17

Σ19056

18

Σ19058

19

Σ19060

20

Σ14056

21

Σ18055

22

Σ19072

23

Σ19073

24

Σ19284

25

Σ19080

26

Σ19085

27

Σ19293

28

Σ18253

29

Σ19092

30

Σ18084

31

Σ19100

32

Σ19298

33

Σ18250

34

Σ19107

35

Σ19108

36

Σ19119

37

Σ18110

38

Σ18279

39

Σ14117

40

Σ19145

41

Σ18136

42

Σ19148

43

Σ19305

44

Σ17127

45

Σ19163

46

Σ19166

47

Σ19262

48

Σ18162

49

Σ19176

50

Σ19180

51

Σ18275

52

Σ17245

53

Σ19274

54

Σ19210

55

Σ18259

56

Σ19212

57

Σ19283

58

Σ19214

59

Σ19311

60

Σ19226

61

Σ19233

62

Σ19235

63

Σ19240

64

Σ19243

65

Σ19244

 

Σημειώνεται ότι ο βαθμός του μαθήματος επιλογής «Πρακτική Άσκηση» θα καταχωρηθεί στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2023, μετά το πέρας της περιόδου Πρακτικής Άσκησης