Κατάλογος τμημάτων και φορέων

Κατάλογος των τμημάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης. Επιλέξτε ένα από τα τμήματα που ακολουθούν για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης Πρακτικής Άσκησης.

Πρακτική Άσκηση φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ιδρυματικός Υπεύθυνος:  

Καθηγητής Χονδροκούκης Γρηγόριος

Κατάλογος τμημάτων: