Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Επ. Υπεύθυνη: Παρδάλη Αγγελική, Καθηγήτρια
Τηλ. 210-4142547, e-mail: apl@unipi.gr

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σοφία Ταμπούρη

τηλ: 210-4142534

email: stampouri@unipi.gr