Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Επ. Υπεύθυνη: Παρδάλη Αγγελική, Καθηγήτρια
Τηλ. 210-4142547, e-mail: apl@unipi.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ: 210 4142709

email: praktiki@unipi.gr