Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Επ. Υπεύθυνη: Παρδάλη Αγγελική, Καθηγήτρια
Τηλ. 210-4142547, e-mail: apl@unipi.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ: 210 4142709

email: praktiki@unipi.gr

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

04 Μάϊου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών ότι τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το μάθημα Πρακτικής Άσκησης περιόδου Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2023 παρουσιάζονται στους επόμενους πίνακες:

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α

ΑΜ

1

Ν19048

2

Ν19115

3

Ν19185

4

Ν19023

5

Ν19061

6

Ν19033

7

Ν19074

8

Ν19155

9

Ν19054

10

Ν19244

11

Ν19188

12

Ν19041

13

Ν19081

14

Ν19236

15

Ν19192

16

Ν19077

17

Ν19129

18

Ν19265

19

Ν19114

20

Ν19179

21

Ν19063

22

Ν19190

23

Ν19177

24

Ν19280

25

Ν19143

26

Ν19057

27

Ν19137

28

Ν19209

29

Ν19130

30

Ν19146

31

Ν19261

32

Ν19315

33

Ν19247

34

Ν19325

35

Ν19242

36

Ν19071

37

Ν19049

38

Ν19169

39

Ν19375

40

Ν19212

41

Ν19285

42

Ν19016

43

Ν19163

44

Ν19015

45

Ν19175

46

Ν19298

47

Ν19371

48

Ν19181

49

Ν19111

50

Ν19076

51

Ν19302

52

Ν19060

53

Ν19007

54

Ν19106

55

Ν19301

56

Ν19194

57

Ν19149

58

Ν19084

59

Ν19022

60

Ν19004

61

Ν19309

62

Ν19349

63

Ν19213

64

Ν19288

65

Ν19152

66

Ν19374

67

Ν19270

68

Ν19229

69

Ν19141

70

Ν19066

71

Ν19293

72

Ν19165

 

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

 

 

Α/Α

ΑΜ

73

Ν19145

74

Ν19272

75

Ν19218

76

Ν19227

77

Ν20254

78

Ν19138

79

Ν19216

80

Ν19101

81

Ν19214

82

Ν19201

83

Ν19307

84

Ν19133

85

Ν19235

86

Ν19170

87

Ν19069

88

Ν19197

89

Ν19189

90

Ν19365

91

Ν19162

92

Ν19120

93

Ν19121

94

Ν19126

95

Ν19345

96

Ν19051

97

Ν19118

98

Ν19067

99

Ν19296

100

Ν19124

101

Ν19037

102

Ν19289

103

Ν19286

104

Ν19234

105

Ν19267

106

Ν19332

107

Ν19232

108

Ν19018

109

Ν19336

110

Ν19110

111

Ν19372

112

Ν19150

113

Ν19122