Χαιρετισμός Ιδρυματικού Υπευθύνου

greg

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να βρεθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας  και σε φορείς και επιχειρήσεις που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τους φοιτητές και να τους μάθουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται. Η Πρακτική Άσκηση συνδέει την  ακαδημαϊκή γνώση με το χώρο εργασίας.  Μέσω της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν  στην πράξη, όσα μαθαίνουν θεωρητικά στα πανεπιστημιακά έδρανα. Μπορούν να αναπτύξουν τις εργασιακές τους δεξιότητες, να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στον εργασιακό χώρο και να διερευνήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας τους βοηθά στον αποτελεσματικό προσανατολισμό τους,  ώστε να επιλέξουν την επαγγελματική κατεύθυνση  που τους ταιριάζει περισσότερο.

Η πρακτική άσκηση αποτελεί μέρος του διδακτικού έργου και αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών των φοιτητών μας. 

Μέσα από την παρούσα  ιστοσελίδα, παρέχεται ενημέρωση για τη λειτουργία του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης, τις δράσεις και τις σχετικές εκδηλώσεις.

Το έργο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου  Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.  Το γραφείο Πρακτικής Άσκησης αναλαμβάνει τον Ιδρυματικό συντονισμό και την κεντρική υποστήριξη της πράξης.

Καθηγητής Χονδροκούκης Γρηγόριος

Ιδρυματικός Υπεύθυνος

Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς