Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Επ. Υπεύθυνη: Παρδάλη Αγγελική, Καθηγήτρια
Τηλ. 210-4142547, e-mail: apl@unipi.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ: 210 4142709

email: praktiki@unipi.gr

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2024

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί Πρακτική Άσκηση διάρκειας 3 μηνών κατά τους μήνες Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2024 σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές του 8 ου εξαμήνου επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης για τους μήνες Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2024, να καταχωρήσουν έως και την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 την αίτησή τους συνοδευόμενη από:

1) βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση στα αγγλικά) και

2) αποδεικτικά ΑΜΚΑ, ΑΦΜ

στο E-PRAKTIKI, στη διεύθυνση https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index (επιλέγετε ΦΟΙΤΗΤΕΣ και μετά ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).

Η επιλογή των φοιτητών (συνολικά 85 άτομα για το Ακαδημ. Έτος 2023-2024) γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

1) Μέσος Όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας μαθημάτων με μέγιστο το δέκα (10) ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή βαρύτητας 60%

2) Συντελεστής Ολοκλήρωσης Μαθημάτων (Σ.Ο.Μ.) με μέγιστο τη μονάδα (1), που είναι το κλάσμα του αριθμού μαθημάτων (Α.Μ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, διαιρούμενο με το συνολικό αριθμό μαθημάτων (Σ.Α.Μ) έως το προηγούμενο ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό έτους για ΠΑ σε εξάμηνο μικρότερο ή ίσο του 8 ου πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή βαρύτητας 40%

Το σύνολο των μονάδων βαθμολόγησης, με άριστα το δέκα (10), κάθε υποψήφιου προκύπτει από την παρακάτω σχέση:

Σ = 0,6 x Μ.Ο. + 4 x Σ.O.M.

Εντός 3 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 3 ημερών οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα και η λίστα των συμμετεχόντων στην πρακτική άσκηση εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων.

Προσοχή: Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα επιλεχθούν θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά την πρακτική άσκηση ως μάθημα επιλογής κατά το εαρινό εξάμηνο

Οι φοιτητές οι οποίοι τελικά θα επιλεχθούν, μπορούν να προτείνουν εταιρεία για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης, με την προϋπόθεση α) ότι το αντικείμενο της είναι σχετικό με αυτό του Τμήματος και β) ότι έχουν ήδη έρθει σε επικοινωνία με την εταιρεία και έχουν γίνει δεκτοί σε αυτή. Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης μπορούν να αναζητηθούν και μέσω της πλατφόρμας https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki και του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/

 

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο 210 4142709.

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Helpdesk της Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Καθηγητής Γιάννης Θεοτοκάς
Επιστημονικά Υπεύθυνος Υποέργου
Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών