Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Επ. Υπεύθυνη: Παρδάλη Αγγελική, Καθηγήτρια
Τηλ. 210-4142547, e-mail: apl@unipi.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ: 210 4142709

email: praktiki@unipi.gr

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

Πειραιάς, 21 Μαρτίου 2023

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί Πρακτική Άσκηση διάρκειας 3 μηνών κατά τους μήνες Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2023 σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.   

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές του 8ου εξαμήνου επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης για τους μήνες Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2023, να καταχωρήσουν έως και την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 την αίτησή τους συνοδευόμενη από:

1) βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση στα αγγλικά), 

2) κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας, η οποία εκδίδεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (screenshot) από τους φοιτητές από τη διεύθυνση sis_portal.unipi.gr) και

3) αποδεικτικά ΑΜΚΑ, ΑΦΜ

στο E-PRAKTIKI, στη διεύθυνση https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index (επιλέγετε ΦΟΙΤΗΤΕΣ και μετά ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).

Η επιλογή των φοιτητών (συνολικά 70 άτομα για το Ακαδημ. Έτος 2022-2023) γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • αριθμός μαθημάτων (Α.Μ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (συντελεστής βαρύτητας 40%),
  • μέσος όρος (Μ.Ο) βαθμολογίας μαθημάτων ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (συντελεστής βαρύτητας 60%)

Εντός 3 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 3 ημερών οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα και η λίστα των συμμετεχόντων στην πρακτική άσκηση εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων.

Προσοχή: Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα επιλεχθούν θα πρέπει να έχουν δηλώσει υποχρεωτικά την πρακτική άσκηση ως μάθημα επιλογής κατά το εαρινό εξάμηνο

Οι φοιτητές οι οποίοι τελικά θα επιλεχθούν, μπορούν να προτείνουν εταιρεία για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης, με την προϋπόθεση α) ότι το αντικείμενο της είναι σχετικό με αυτό του Τμήματος και β) ότι έχουν ήδη έρθει σε επικοινωνία με την εταιρεία και έχουν γίνει δεκτοί σε αυτή. Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης μπορούν να αναζητηθούν και μέσω της πλατφόρμας https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki και του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο 210 4142709. Επίσης σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στη σελίδα https://praktiki.unipi.gr/index.php/praktikh-askhsh/faq

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Helpdesk της Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Καθηγητής Κώστας Χλωμούδης

Επιστημονικά Υπεύθυνος Υποέργου

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών