Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Στατιστηκής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Επ. Υπεύθυνος: Νεκτάριος Μιλτιάδης
τηλ: 210-4142271, e-mail: nektar@unipi.gr

Υπέυθυνος επικοινωνίας 

τηλ:  210 4142709

e-mail: praktiki@unipi.gr

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

18 Απριλίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ότι τα προσωρινά αποτελέσματα* επιλογής φοιτητών για το μάθημα Πρακτικής Άσκησης περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου 2024 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Α/Α

Αρ. Πρωτοκόλλου αίτησης

01

57620240413122657ΠΑ

02

59420240414224017ΠΑ

03

60220240415143724ΠΑ

04

54120240411103740ΠΑ

05

51820240408162643ΠΑ

06

55620240411182559ΠΑ

07

47820240402220446ΠΑ

08

57320240412222658ΠΑ

09

59620240414234744ΠΑ

10

47120240402112851ΠΑ

11

46020240401124318ΠΑ

12

59120240414181251ΠΑ

13

48320240403180635ΠΑ

14

59820240415104810ΠΑ

15

58720240414140904ΠΑ

16

59920240415110220ΠΑ

17

57720240413123332ΠΑ

18

56420240412091410ΠΑ

19

55820240411185109ΠΑ

20

49120240404201434ΠΑ

21

53720240410210005ΠΑ

22

52120240409170248ΠΑ

23

53520240410201103ΠΑ

24

60920240415195831ΠΑ

25

54520240411125306ΠΑ

26

60320240415164336ΠΑ

27

53320240410185447ΠΑ

28

53620240410201437ΠΑ

29

55520240411174159ΠΑ

30

46420240401140221ΠΑ

31

52920240410131115ΠΑ

32

49620240405164012ΠΑ

33

51620240408110709ΠΑ

34

49420240405115855ΠΑ

35

55120240411155616ΠΑ

36

59220240414183706ΠΑ

37

59520240414234644ΠΑ

38

48620240404105142ΠΑ

39

55220240411161704ΠΑ

40

52420240410112549ΠΑ

41

55320240411164816ΠΑ

42

56820240412183435ΠΑ

43

59320240414194359ΠΑ

44

55720240411184708ΠΑ

45

58020240413160432ΠΑ

46

58420240413212821ΠΑ

47

61420240415214542ΠΑ

48

43020240331011625ΠΑ

49

46620240401214535ΠΑ

50

52220240409185433ΠΑ

51

57920240413155051ΠΑ

52

60820240415194259ΠΑ

53

61220240415205556ΠΑ

54

58120240413183233ΠΑ

55

49320240405113841ΠΑ

56

53820240410211010ΠΑ

57

44420240331184819ΠΑ

58

50820240406195050ΠΑ

59

56120240411213442ΠΑ

60

56720240412164327ΠΑ

61

61020240415200608ΠΑ

62

41120240330103717ΠΑ

63

56420240412104056ΠΑ

64

59020240414150445ΠΑ

65

55420240411173429ΠΑ

66

57520240413114639ΠΑ

67

53120240410154427ΠΑ

68

46520240401152156ΠΑ

69

45720240331231301ΠΑ

 

* Εντός 3 εργάσιμων ημέρων (έως την Τρίτη 23/04/24) παρέχεται δικαίωμα ένστασης.

Μετά την παρέλευση των 3 ημέρων οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα.

Σημειώνεται ότι ο βαθμός του μαθήματος επιλογής «Πρακτική Άσκηση» θα καταχωρηθεί στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2024, μετά το πέρας της περιόδου Πρακτικής Άσκησης