Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Στατιστηκής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Επ. Υπεύθυνος: Νεκτάριος Μιλτιάδης
τηλ: 210-4142271, e-mail: nektar@unipi.gr

Υπέυθυνος επικοινωνίας 

τηλ:  210 4142709

e-mail: praktiki@unipi.gr

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2023

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί Πρακτική Άσκηση διάρκειας 2 μηνών κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2023 σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.   

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές  (του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου) επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2023, να καταχωρήσουν έως και την

Τετάρτη 5 Απριλίου 2023

την αίτησή τους συνοδευόμενη από:

1) βιογραφικό σημείωμα

2) κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας, η οποία εκδίδεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (screenshot) από τους φοιτητές από τη διεύθυνση  https://sis-portal.unipi.gr/  (μη υποχρεωτικό πεδίο) και

3) Αποδεικτικά ΑΜΚΑ, ΑΦΜ

στο E-PRAKTIKI, στη διεύθυνση https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index (επιλέγετε ΦΟΙΤΗΤΕΣ και μετά ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).

Σημειώνουμε ότι πριν την υποβολή της αίτησης στο E-PRAKTIKI θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή των φοιτητών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/

Η επιλογή των φοιτητών (συνολικά 70 άτομα για το Ακαδημ. Έτος 2022-2023) γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • Κ1:Τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν περατώσει (βαρύτητα 50%)

Προηγούνται οι φοιτητές που έχουν περάσει επιτυχώς τουλάχιστον 20 μαθήματα ως και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

  • Κ2:Το μέσο όρο βαθμολογίας έως και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (βαρύτητα 50%)

Εντός 5 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 5 ημερών οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα και η λίστα των συμμετεχόντων στην πρακτική άσκηση εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων.

Προσοχή: Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα επιλεγούν θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά την πρακτική άσκηση ως μάθημα επιλογής 8ου εξαμήνου (μετά την οριστική επιλογή τους για συμμετοχή στο Πρόγραμμα της Πρακτικής)

Οι φοιτητές οι οποίοι τελικά θα επιλεγούν, μπορούν να προτείνουν εταιρεία για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης, με την προϋπόθεση α) ότι το αντικείμενο της είναι σχετικό με αυτό του Τμήματος και β) ότι έχουν ήδη έρθει σε επικοινωνία με την εταιρεία και έχουν γίνει δεκτοί σε αυτή. Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης μπορούν να αναζητηθούν και μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο 210 4142709. Επίσης σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στη σελίδα https://praktiki.unipi.gr/index.php/praktikh-askhsh/faq Για θέματα τεχνικής υποστήριξης, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Helpdesk της Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο 210 4142532.

 

Αναπληρωτής Καθηγητής Πλάτων Τήνιος

Επιστημονικός Υπεύθυνος  Υποέργου

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης