Τμήμα Πληροφορικής

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Πληροφορικής

Επ. Υπεύθυνος: Βέργαδος Δημήτριος
 e-mail: vergados@unipi.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ: 210 4142709, e-mail: praktiki@unipi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

13 Φεβρουαρίου 2024

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής ότι τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης για την Πρακτική Άσκηση περιόδου Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2024 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

 

Α/Α

Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης

01

12520240122164156ΠΑ

02

12420240122153318ΠΑ

03

13220240124171942ΠΑ

04

13320240125170521ΠΑ

05

13120240124170057ΠΑ

06

14520240131091819ΠΑ

07

14020240129161413ΠΑ

08

14220240130153722ΠΑ

09

14320240130175723ΠΑ

10

13620240128232054ΠΑ

11

13920240129155825ΠΑ