Τμήμα Πληροφορικής

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Πληροφορικής

Επ. Υπεύθυνος: Βέργαδος Δημήτριος
 e-mail: vergados@unipi.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ: 210 4142709, e-mail: praktiki@unipi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2024

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Πληροφορικής» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί Πρακτική Άσκηση διάρκειας 3 ανθρωπομηνών που δύναται να ξεκινήσει από τον Μάρτιο 2024 σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.   

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές (του 4ου έτους σπουδών ή επί πτυχίω, που έχουν δηλώσει το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης το Ακ. Ετος 2023-2024) επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης,

Α) να καταχωρήσουν έως και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 την αίτησή τους συνοδευόμενη από:

  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Αποδεικτικά ΑΜΚΑ, ΑΦΜ

στο E-PRAKTIKI, στη διεύθυνση https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index (επιλέγετε ΦΟΙΤΗΤΕΣ και μετά ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) και

Β) όσοι δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι, να εγγραφούν στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» http://atlas.grnet.gr/

Η επιλογή των φοιτητών (συνολικά 25 άτομα για το Ακαδημ. Έτος 2023-2024) γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • Μέσος Όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας μαθημάτων με μέγιστο το δέκα (10) ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή βαρύτητας 60%
  • Συντελεστής Ολοκλήρωσης Μαθημάτων (Σ.Ο.Μ.) με μέγιστο τη μονάδα (1), που είναι το κλάσμα του αριθμού μαθημάτων (Α.Μ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, διαιρούμενο με το συνολικό αριθμό μαθημάτων (Σ.Α.Μ)
  • που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου - για ΠΑ σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 8ου
  • έως το προηγούμενο ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό έτους - για ΠΑ σε εξάμηνο μικρότερο ή ίσο του 8ου

πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή βαρύτητας 40%

Το σύνολο των μονάδων βαθμολόγησης, με άριστα το δέκα (10), κάθε υποψήφιου προκύπτει από την παρακάτω σχέση:

Σ = 0,6 x Μ.Ο. + 4 x Σ.O.M.

Εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 3 εργάσιμων ημερών οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος και ανακοινώνεται η τελική λίστα συμμετεχόντων, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων.

Προσοχή: Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να έχουν ήδη δηλώσει το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» στο χειμερινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2023-2024 ή θα πρέπει να το δηλώσουν στο εαρινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2023-2024.

Οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης μπορούν να αναζητηθούν μέσω της πλατφόρμας https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki και του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/  

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο 2104142709. Επίσης σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στη σελίδα https://praktiki.unipi.gr/index.php/praktikh-askhsh/faq Για θέματα τεχνικής υποστήριξης, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Helpdesk της Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Καθηγητής Δημήτρης Βέργαδος

Επιστημονικός Υπεύθυνος  Υποέργου

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Πληροφορικής