Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

 

 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Μοσχούρης Σωκράτης

Τηλέφωνο: 210-414-2361, e-mail: smosx@unipi.gr

Διεύθυνση: Ανδρούτσου 150 - 6ος όροφος, τ.κ. 18532 - Πειραιάς, Ελλάδα

Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Συντονισμού Πρακτικής Άσκησης: Πέννυ Καλποδήμου

Τηλέφωνο: 210 4142727, e-mail: pennykalp@unipi.gr

Διεύθυνση: Δεληγιώργη 107 , 4ος όροφος, 185 34 - Πειραιάς, Ελλάδα

Το Έργο "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ότι τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το μάθημα Πρακτικής Άσκησης ΙΙ περιόδου Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2024 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

 

Α/Α

Αριθμός πρωτοκόλλου

1

49920240405183823ΠΑ

2

39020240329084140ΠΑ

3

49520240405143538ΠΑ

4

50320240406093235ΠΑ

5

49220240404212120ΠΑ

6

42620240330172049ΠΑ

7

46720240402000913ΠΑ

8

34520240326182056ΠΑ

9

32420240326081051ΠΑ

10

47320240402151114ΠΑ

11

32520240326100133ΠΑ

12

38820240328222425ΠΑ

13

37720240328095427ΠΑ

14

34920240326200723ΠΑ

15

26720240322184047ΠΑ

16

50920240407035359ΠΑ

17

51520240407215820ΠΑ

18

51420240407215231ΠΑ

19

48720240404105302ΠΑ

20

37420240327192731ΠΑ

21

50720240406192646ΠΑ

22

47420240402151442ΠΑ