Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Επ. Υπεύθυνος: Αν.Καθηγητής Νεκτάριος Μιλτιάδης
τηλ: 210-4142271, e-mail: nektar@unipi.gr

Πληροφορίες-επικοινωνία: 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

τηλ 2104142616 email: praktiki@unipi.gr 

Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 5/3/18 και για 2 εβδομάδες η επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για τα τμήματα Ψηφιακών Συστημάτων, Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης και Ναυτιλιακών Σπουδών θα γίνεται αποκλειστικά μέσω email λόγω απουσίας για λόγους υγείας της Συμβούλου κας Χαριτοπούλου.