Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Επ. Υπεύθυνος: Αν.Καθηγητής Νεκτάριος Μιλτιάδης
τηλ: 210-4142271, e-mail: nektar@unipi.gr

Πληροφορίες-επικοινωνία: 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

τηλ 2104142616 email: praktiki@unipi.gr 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

28 Φεβρουαρίου 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ότι τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το μάθημα Πρακτικής Άσκησης περιόδου Μαρτίου-Απριλίου 2018 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

 

Α/Α

Αρ. Μητρώου

1

Σ11026

2

Σ13127

3

Σ13036

4

Σ14059

5

Σ12193

6

Σ12021

7

Σ11073

8

Σ12050

9

Σ13069

10

Σ13115

11

Σ13233

12

Σ14095

13

Σ09135

14

Σ14035

15

Σ13162

16

Σ13086

17

Σ 10043

18

Σ12002

19

Σ14252

20

Σ11162

21

Σ13272

22

Σ13070

23

Σ13087

24

Σ14180

25

Σ13268

26

Σ13103

27

Σ09212

28

Σ13114

29

Σ12158

30

Σ13107

31

Σ12117

32

Σ13225

33

Σ14100

34

Σ13104

35

Σ13203

36

Σ13196

37

Σ13021

38

Σ13174

39

Σ14267

40

Σ13271

41

Σ13095

42

Σ13098

43

Σ09224

44

Σ09211

45

Σ12218

46

Σ12202

47

Σ12219

48

Σ13200

49

Σ14133

50

Σ11169