Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

 Επιμέρους στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι:

  • Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή/και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση.
  • Η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.
  • Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, η εξοικείωση των φοιτητών της Ανώτατης Εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών, όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα.
  • Η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων.
  • Η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους συνεργασία.
  • Η ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επ. Υπεύθυνος: Καθ. Άγγελος Ρούσκας
Τηλ. 210-4142721, e-mail: arouskas@unipi.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης praktiki.unipi.gr | τηλ: 210 4142705 |email: praktiki@unipi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Πειραιάς, 8/11/2023

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 7ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί Πρακτική Άσκηση διάρκειας 3 μηνών κατά τους μήνες Μάρτιο – Σεπτέμβριο 2024 σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.   

Οι διαδικασίες αιτήσεων και επιλογής θα διεξαχθούν τον Ιανουάριο 2024 και οι καταληκτικές προθεσμίες θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Προσοχή: Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να έχουν δηλώσει (δηλώσουν) το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» στο χειμερινό (εαρινό) εξάμηνο του Ακ. Έτους 2023-2024

Οι φοιτητές οι οποίοι τελικά θα επιλεχθούν, μπορούν να προτείνουν εταιρεία για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης, με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο της είναι σχετικό με αυτό του Τμήματος και ότι έχουν ήδη έρθει σε επικοινωνία με την εταιρεία. Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης μπορούν να αναζητηθούν και μέσω της πλατφόρμας της Πρακτικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς praktiki.unipi.gr.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο 210 4142705.

 

 

O Επιστημονικά Υπεύθυνος του Υποέργου

«Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων»

Καθηγητής Άγγελος Ρούσκας