Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

 Επιμέρους στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι:

  • Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή/και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση.
  • Η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.
  • Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, η εξοικείωση των φοιτητών της Ανώτατης Εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών, όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα.
  • Η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων.
  • Η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους συνεργασία.
  • Η ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επ. Υπεύθυνος: Καθ. Άγγελος Ρούσκας
Τηλ. 210-4142721, e-mail: arouskas@unipi.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης praktiki.unipi.gr | τηλ: 210 4142705 |email: praktiki@unipi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

 

 10 Φεβρουαρίου 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ότι τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το μάθημα Πρακτικής Άσκησης που θα πραγματοποιηθεί για ένα τρίμηνο κατά τους μήνες Μάρτιο - Σεπτέμβριο 2023 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

 

 


 

Α.Μ.

 

1

e19161

 

2

e19037

 

3

e19226

 

4

e19066

 

5

e19155

 

6

e19014

 

7

e19019

 

8

e19064

 

9

e19141

 

10

e19028

 

11

e16012

 

12

e19074

 

13

e19129

 

14

e19054

 

15

e15031

 

16

e16071

 

17

e19012

 

*18

e15142

 

19

e19188

 

20

e16094

 

21

e12088

 

22

e17077

 

23

e18055

 

24

e17087

 

25

e16100

 

26

e17070

Επιλαχών

27

e18003

Επιλαχών

28

e18004

Επιλαχών

29

e19040

Επιλαχών 

Εκ παραδρομής ο φοιτητής με Α.Μ. e15142 δεν είχε μπει στη λίστα προσωρινών αποτελεσμάτων.

Οι φοιτητές/τριες  που δεν έχουν δηλώσει το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει να το δηλώσουν, για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.