Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

 Επιμέρους στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι:

  • Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή/και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση.
  • Η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.
  • Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, η εξοικείωση των φοιτητών της Ανώτατης Εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών, όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα.
  • Η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων.
  • Η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους συνεργασία.
  • Η ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επ. Υπεύθυνος: Καθ. Άγγελος Ρούσκας
Τηλ. 210-4142721, e-mail: arouskas@unipi.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης praktiki.unipi.gr | τηλ: 210 4142705 |email: praktiki@unipi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Πειραιάς, 19/12/2023

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί Πρακτική Άσκηση διάρκειας 3 μηνών κατά τους μήνες Μάρτιο – Σεπτέμβριο 2024 σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.   

Οι φοιτητές  του 7ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να καταχωρήσουν, έως και την Παρασκευή 19/01/2024, την αίτησή τους (συνοδευόμενη από 1) βιογραφικό σημείωμα και 2) κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας, η οποία μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά (screenshot) από τη διεύθυνση http://sis-portal.unipi.gr/) στο E-PRAKTIKI, στη διεύθυνση https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index (επιλέγετε ΦΟΙΤΗΤΕΣ και μετά ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).  

Η επιλογή των φοιτητών (25 άτομα για το Ακ. Έτος 2023-2024) θα γίνει με βάση τα εξής δύο κριτήρια:

  1. Μέσος Όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας μαθημάτων που έχουν περάσει ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους
  2. Συντελεστής Ολοκλήρωσης Μαθημάτων (Σ.Ο.Μ.) με μέγιστο τη μονάδα (1), που είναι το κλάσμα του αριθμού μαθημάτων (Α.Μ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, διαιρούμενο με το συνολικό αριθμό μαθημάτων (Σ.Α.Μ)
  • που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου - για ΠΑ σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 8ου
  • έως το προηγούμενο ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό έτος - για ΠΑ σε εξάμηνο μικρότερο ή ίσο του 8ου

και την παρακάτω φόρμουλα:

Σ = 0,6 x Μ.Ο. + 4 x Σ.O.M.

Για κάθε φοιτητή προκύπτει ένα τελικό αποτέλεσμα, το οποίο παρουσιάζεται σε προσωρινή λίστα κατάταξης επιτυχόντων –επιλαχόντων. Εντός 5 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 5 ημερών οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα.

Προσοχή: Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να έχουν ήδη δηλώσει το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» στο χειμερινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2023-2024 ή θα πρέπει να το δηλώσουν στο εαρινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2023-2024

Οι φοιτητές οι οποίοι θα επιλεχθούν μπορούν να προτείνουν εταιρεία για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης, με την προϋπόθεση α) ότι το αντικείμενο της είναι σχετικό με αυτό του Τμήματος και β) ότι έχουν ήδη έρθει σε επικοινωνία με την εταιρεία η οποία έχει συμφωνήσει να παρέχει θέση πρακτικής άσκησης. Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης μπορούν να αναζητηθούν μέσω της πλατφόρμας της Πρακτικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς praktiki.unipi.gr.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο 210 4142705. Για θέματα τεχνικής υποστήριξης, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Helpdesk της Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο 210 4142532.

 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Υποέργου

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Καθηγητής Άγγελος Ρούσκας