Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

 Επιμέρους στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι:

  • Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή/και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση.
  • Η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.
  • Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, η εξοικείωση των φοιτητών της Ανώτατης Εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών, όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα.
  • Η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων.
  • Η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους συνεργασία.
  • Η ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επ. Υπεύθυνος: Καθ. Άγγελος Ρούσκας
Τηλ. 210-4142721, e-mail: arouskas@unipi.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης praktiki.unipi.gr | τηλ: 210 4142705 |email: praktiki@unipi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

25 Ιανουαρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ότι τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το μάθημα Πρακτικής Άσκησης που θα πραγματοποιηθεί για ένα τρίμηνο κατά τους μήνες Μάρτιο - Σεπτέμβριο 2024 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

Α.Μ.

1 e20132

2 e20026

3 e20064

4 e20160

5 e20179

6 e20065

7 e20073

8 e14166

9 e20003

10 e20137

11 e20110

12 e20180

13 e14111

14 e20018

15 e16125

16 e20188

17 e18018

18 e20022

19 e19005

20 e20064

21 e20156

22 e20030

23 e20047

24 e19081

25 e18034

26 e20077 Επιλαχών

27 e19018 Επιλαχών

28 e18158 Επιλαχών

29 e19082 Επιλαχών

30 e19140 Επιλαχών

31 e20133 Επιλαχών

32 e20154 Επιλαχών

33 e19063 Επιλαχών

34 e20011 Επιλαχών

35 e18165 Επιλαχών

36 e19001 Επιλαχών

37 e20004 Επιλαχών

38 e20197 Επιλαχών

39 e19105 Επιλαχών

40 e19038 Επιλαχών

41 e20031 Επιλαχών

42 e19163 Επιλαχών

Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν δηλώσει το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει να το δηλώσουν, για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.
Εντός 3 εργάσιμων ημέρων από́ την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 3 ημέρων οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα.

 

 

Attachments:
Download this file (anakoinosh_pro_PSI_2023-2024.pdf)anakoinosh_pro_PSI_2023-2024.pdf[ ]500 kB