Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

 Επιμέρους στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι:

  • Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή/και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση.
  • Η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.
  • Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, η εξοικείωση των φοιτητών της Ανώτατης Εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών, όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα.
  • Η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων.
  • Η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους συνεργασία.
  • Η ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επ. Υπεύθυνος: Καθ. Άγγελος Ρούσκας
Τηλ. 210-4142721, e-mail: arouskas@unipi.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης praktiki.unipi.gr | τηλ: 210 4142705 |email: praktiki@unipi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

12 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ότι τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το μάθημα Πρακτικής Άσκησης που θα πραγματοποιηθεί για ένα τρίμηνο κατά τους μήνες Μάρτιο - Σεπτέμβριο 2024 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1     1520231219175845ΠΑ
2     5120240110150046ΠΑ
3     5520240111150029ΠΑ
4     7020240114180439ΠΑ
5     9620240118201818ΠΑ
6     7620240116103517ΠΑ
7     9820240118215856ΠΑ
8     10720240119164216ΠΑ
9     10420240119123606ΠΑ
10    5620240111150051ΠΑ
11    8720240117203344ΠΑ
12    7420240115194450ΠΑ
13    9720240118205727ΠΑ
14    3720240104205846ΠΑ
15    9220240118175258ΠΑ
16    1720231222112816ΠΑ
17    6920240114153455ΠΑ
18    8220240117141829ΠΑ
19    9320240118180719ΠΑ
20    5020240110144050ΠΑ
21    2120231223192635ΠΑ
22    10820240119175138ΠΑ
23    5320240110202418ΠΑ
24    5720240111184454ΠΑ
25    4120240108101848ΠΑ
26    10020240118221918ΠΑ Επιλαχών
27    8820240118103223ΠΑ Επιλαχών 
28    7720240116104254ΠΑ Επιλαχών 
29    4820240110132906ΠΑ Επιλαχών 
30    7120240115105458ΠΑ Επιλαχών 
31    7520240115230716ΠΑ Επιλαχών 
32    4420240108220022ΠΑ Επιλαχών 
33    6420240112180333ΠΑ Επιλαχών 
34    8120240117111841ΠΑ Επιλαχών 
35    7320240115164447ΠΑ Επιλαχών 
36    9020240118161305ΠΑ Επιλαχών 
37    10520240119134733ΠΑ Επιλαχών 
38    6120240112152851ΠΑ Επιλαχών 
39    9420240118192728ΠΑ Επιλαχών 
40    11120240119183202ΠΑ Επιλαχών 
41    11520240119221606ΠΑ Επιλαχών 
42    1820231222220230ΠΑ Επιλαχών 

Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν δηλώσει το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει να το δηλώσουν, για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.