Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

 Επιμέρους στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι:

  • Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή/και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση.
  • Η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.
  • Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, η εξοικείωση των φοιτητών της Ανώτατης Εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών, όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα.
  • Η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων.
  • Η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους συνεργασία.
  • Η ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επ. Υπεύθυνος: Ευθύμογλου Γεώργιος, Καθηγήτής
Τηλ. 210-4142756, e-mail: gefthymo@unipi.gr

Πληροφορίες-επικοινωνία:

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

τηλ: 210 4142616, e-mail: praktiki@unipi.gr  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

24 Ιανουαρίου 2018

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Παρακαλούνται οι κάτωθι φοιτητές να προσέλθουν για συνέντευξη στο Γραφείο του Καθηγητή κ. Γ. Ευθύμογλου (505/Ανδρούτσου 150), σύμφωνα με το πρόγραμμα:

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018

 

 

 Α/Α  Αρ. Μητρώου Ώρα Προσέλευσης 
 1  Ε09009  11:00
 2  Ε14023  11:05
 3  Ε14019  11:10
 4  Ε13037  11:15
 5  Ε09195  11:20
 6  Ε14060  11:25
 7  Ε13088

 11:30

 9 Ε14086  11:40
10 Ε08080  11:45
11 Ε13114 11:50
12 E14127 11:55
13 Ε14129 12:00
14 Ε12129 12:05
15 Ε13143 12:10
16 Ε14142 12:15
17 Ε13152 12:20
18 Ε14161 12:25
19 E14165 12:30
20 Ε14178 12:35
21 Ε09174 12:40
22 Ε10189 12:45