Προγράμματα Πρακτικής Απασχολησης

Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης της Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ αλλά κάποιος φορέας ή επιχείρηση επιθυμεί να απασχολήσει φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης, μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το οποίο στη συνέχεια θα αναρτήσει σχετική ανακοίνωση προς τους φοιτητές. Στην περίπτωση αυτή, τη χρηματοδότηση της άσκησης του φοιτητή και την ασφάλιση αναλαμβάνει αποκλειστικά ο φορέας απασχόλησης.

 

Aiguptos

Financial Analyst | Startup Unicorns Project Location: Cairo, Egypt
Duration: 6 weeks (1 Nov – 15 Dec 2017)

Κάνε το πρώτο βήμα στην καριέρα σου με το Startup Unicorns Project, μία επαγγελματική άμισθη πρακτική άσκηση, στις μεγαλύτερες Startup επιχειρήσεις της Αιγύπτου. Το πρόγραμμα σου δίνει την ευκαιρία να αναπτύξεις τις δεξιότητες σου πάνω στο τομέα που θες να ασχοληθείς στο μέλλον και παράλληλα να ανακαλύψεις πως αναπτύσσεται γρήγορα μία startup επιχείρηση.
Για να ενημερωθείς για τη διαδικασία συμπλήρωσε τα στοιχεία σου εδώ:http://aiesec.org/opportunity/861912

WHAT WILL YOU DO?

-Analyze financial data by collecting, monitor ,create financial models for decision support -Improve financial status by analyzing results; monitoring variances;
-Identify trends; recommending actions to management.
-Assist in preparing pitch deck presentation with financial models to attract investors -Assist with annual and quarterly forecasting.

-Identify financial status by comparing and analyzing actual results with plans , forecasts. -Guide cost analysis process by establishing and enforcing policies and procedures; -Provide trends and forecasts; explaining processes and techniques; recommending actions. -Prepare sales and marketing financial analysis

-Conduct Market research, data mining, business intelligence, and valuation comps

BACKGROUND

Business Administration, Finance

PREFERRED SKILLS:

Windows PC usage, Presentation skills, Leadership, Handling Pressure, Salesforce

LANGUAGES:

English

*No Paid Experience Accomodation Covered