Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

 

 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Μοσχούρης Σωκράτης

Τηλέφωνο: 210-414-2361, e-mail: smosx@unipi.gr

Διεύθυνση: Ανδρούτσου 150 - 6ος όροφος, τ.κ. 18532 - Πειραιάς, Ελλάδα

Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Συντονισμού Πρακτικής Άσκησης: Πέννυ Καλποδήμου

Τηλέφωνο: 210 4142727, e-mail: pennykalp@unipi.gr

Διεύθυνση: Δεληγιώργη 107 , 4ος όροφος, 185 34 - Πειραιάς, Ελλάδα

Το Έργο "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ότι τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το μάθημα Πρακτικής Άσκησης Ι περιόδου Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2024 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης:

 

Α/Α

Αρ. Μητρώου

Σ

1

t20052

18,6

2

t20159

18,3

3

t20136

17,7

4

t20019

17,11

5

t20094

16,84

6

t20056

16,3

7

t19120

16,01

8

t20075

15,7

9

t20155

15,65

10

t20114

15,3

11

t20100

14,61

12

t20020

13,5

13

t20122

13,34