Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

 

 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Μοσχούρης Σωκράτης

Τηλέφωνο: 210-414-2361, e-mail: smosx@unipi.gr

Διεύθυνση: Ανδρούτσου 150 - 6ος όροφος, τ.κ. 18532 - Πειραιάς, Ελλάδα

Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Συντονισμού Πρακτικής Άσκησης: Πέννυ Καλποδήμου

Τηλέφωνο: 210 4142727, e-mail: pennykalp@unipi.gr

Διεύθυνση: Δεληγιώργη 107 , 4ος όροφος, 185 34 - Πειραιάς, Ελλάδα

Το Έργο "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

22 Μαρτίου 2024

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (διάρκειας 2 μηνών μέσω ΕΣΠΑ) που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2024, να καταχωρήσουν την αίτησή τους από τις 22 Μαρτίου έως και τις 07 Απριλίου 2024 για το μάθημα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ στο E-PRAKTIKI, στη διεύθυνση https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index (επιλέγετε ΦΟΙΤΗΤΕΣ και μετά ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ), συνοδευόμενη από

1) βιογραφικό σημείωμα και

2) Αποδεικτικά ΑΜΚΑ, ΑΦΜ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας στο σύνολο των μαθημάτων έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (συντελεστής βαρύτητας 60%)
  • αριθμός μαθημάτων (Α.Μ.) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (συντελεστής βαρύτητας 40%)

Για κάθε φοιτητή προκύπτει ένα τελικό αποτέλεσμα, το οποίο παρουσιάζεται σε προσωρινή λίστα κατάταξης επιτυχόντων – επιλαχόντων. Εντός 3 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 3 ημερών οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα.

*Οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν ΠΡΩΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το μάθημα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ στο εαρινό εξάμηνο στην επιλογή μαθημάτων στην γραμματεία του τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης praktiki.unipi.gr (Συχνές Ερωτήσεις) ή/και να επικοινωνούν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση pThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και στο τηλέφωνο 210 414 2727.

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Helpdesk της Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο τηλέφωνο 210 4142532.

 

Καθηγητής Σωκράτης Μοσχούρης

Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας