Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

tourism img praktiki

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών

http://tourism.unipi.gr/

Επιστημονικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης: Επ. Καθηγήτρια Χρύσα Αγαπητού

Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ: 210 4142705

email: praktiki@unipi.gr

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

29 Μαρτίου 2024

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών ότι τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το μάθημα Πρακτικής Άσκησης που θα πραγματοποιηθεί για ένα τρίμηνο κατά τους μήνες Μάιο - Σεπτέμβριο 2024 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

Α/Α

                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.

1

22820240320100849ΠΑ

2

20320240314191658ΠΑ

3

19720240313181705ΠΑ

4

19820240313213253ΠΑ

5

23720240320180118ΠΑ

6

20220240314165739ΠΑ

7

21520240316004432ΠΑ

8

21320240315185509ΠΑ

9

20620240315110327ΠΑ

10

20920240315131930ΠΑ

11

20720240315130611ΠΑ

12

19120240313120052ΠΑ

13

24920240321235135ΠΑ

14

24520240321095732ΠΑ

15

18820240313103201ΠΑ

16

22520240320000616ΠΑ

17

24820240321234416ΠΑ

18

21020240315133658ΠΑ

19

21220240315175833ΠΑ

 

Οι φοιτητές/τριες  που δεν έχουν δηλώσει το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει να το δηλώσουν, για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.

Εντός 3 εργάσιμων ημέρων από́ την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 3 ημέρων οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα.