Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

tourism img praktiki

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών

http://tourism.unipi.gr/

Επιστημονικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης: Επ. Καθηγήτρια Χρύσα Αγαπητού

Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ: 210 4142705

email: praktiki@unipi.gr

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διάρκεια πρακτικής άσκησης: 3 μήνες (Μάιος-Σεπτέμβριος)

Υποβολή αιτήσεων: έως και 22 Μαρτίου

Δικαίωμα συμμετοχής: Φοιτητές 6ουή μεγαλύτερου εξάμηνου σπουδών 35 άτομα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024