Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

unnamed

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να προσφέρει στους φοιτητές του εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, έχει εντάξει, προ 15 ετών τουλάχιστον στο πρόγραμμα σπουδών ως μάθημα επιλογής τα «Πρακτικά Μαθήματα (3+3 πιστωτικές μονάδες)». 

Δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/στις φοιτήτριες του 3ου και 4ου έτους, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους, να συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση με βασικό σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Τα πρακτικά μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε συνεργαζόμενες με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια επιλέξει να εργαστεί σε επιχείρηση της επιλογή του/της, θα πρέπει πρώτα να ενημερώσει τον Υπεύθυνο Καθηγητή και αφού η επιλογή του/της εγκριθεί, να προχωρήσει στη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Επειδή η πρακτική άσκηση έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητη η εγγραφή των φοιτητών και των φορέων υποδοχής στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Φοιτητών ΑΕΙ "ΑΤΛΑΣ". Ο φορέας υποδοχής αναρτά τις θέσεις πρακτικής άσκησης και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος κάνει τις αντιστοιχίσεις των θέσεων με τους φοιτητές. 

Μετά από απασχόληση 2 τουλάχιστον μηνών, ο φοιτητής/η φοιτήτρια υποβάλλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (Γραφείο 412 - Καθηγητής Λ. Χυτήρης) το παρουσιολόγιο και το έντυπο αξιολόγησης συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον άμεσο προϊστάμενό του ή και τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης του οργανισμού στον οποίο απασχολήθηκε. Στη συνέχεια ο Καθηγητής με βάση τα παραπάνω έγγραφα καταχωρεί το βαθμό σε δύο μαθήματα επιλογής από τα 14 που οφείλει να πάρει ο φοιτητής/η φοιτήτρια. Η πρακτική άσκηση μπορεί να επιλεγεί μόνο μια φορά. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα πρακτικά μαθήματα από οποιαδήποτε ομάδα μαθημάτων επιλογής, από το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο του ιδίου ακαδημαϊκού έτους (στο οποίο γίνεται η πρακτική άσκηση). Το  αντικείμενο εργασίας δεν είναι απαραίτητο να είναι σχετικό με το επιστημονικό πεδίο της ομάδας μαθημάτων από την οποία έχουν επιλεγεί τα πρακτικά μαθήματα.

Η πρακτική άσκηση έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/ενδιαφερόμενες φοιτήτριες και φορείς υποδοχής μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο του Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, Καθηγητή Λ. Χυτήρη (KEKT/412).

Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επίκουρος Καθηγητής Μαρκος Μάριος Τσόγκας (mtsogas@unipi.gr)

Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Συντονισμού Πρακτικής Άσκησης

praktiki@unipi.gr

Τηλ: 210 4142727

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

29 Μαρτίου 2024

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου και 6ου εξαμήνου οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (διάρκειας 2 μηνών μέσω ΕΣΠΑ) που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα Ιούλιο – Αύγουστο 2024, να καταχωρήσουν την αίτησή τους από τις 29 Μαρτίου έως και τις 17 Απριλίου 2024 στο E-PRAKTIKI, στη διεύθυνση https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index (επιλέγετε ΦΟΙΤΗΤΕΣ και μετά ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ), συνοδευόμενη από

1) βιογραφικό σημείωμα και

2) Αποδεικτικά ΑΜΚΑ, ΑΦΜ

 

Η επιλογή των φοιτητών (120 άτομα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24) γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 

  • μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας στο σύνολο των μαθημάτων έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (συντελεστής βαρύτητας 60%)
  • αριθμός μαθημάτων (Α.Μ.) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (συντελεστής βαρύτητας 40%)

 

Για κάθε φοιτητή προκύπτει ένα τελικό αποτέλεσμα, το οποίο παρουσιάζεται σε προσωρινή λίστα κατάταξης επιτυχόντων – επιλαχόντων με σειρά κατάταξης. Εντός 3 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 3 ημερών οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα.

 

Οι φοιτητές οι οποίοι θα επιλεγούν θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά το μάθημα της πρακτικής άσκησης στο εαρινό εξάμηνο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης praktiki.unipi.gr (Συχνές Ερωτήσεις) ή/και να επικοινωνούν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση pThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και στο τηλέφωνο 210 414 2727.

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Helpdesk της Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο τηλέφωνο 210 4142532.

 

Αναπληρωτής Καθηγητής Τσόγκας Μάρκος-Μάριος

Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων