Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

 

 Πληροφορίες για το Μάθημα Επιλογής: Πρακτική Άσκηση

 Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ

 Διάρκεια πρακτικής: 3 μήνες (Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2016)

 Διαδικασία:

  1. Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ηλεκτρονικά, μέσω του site του Τμήματος από 7/3/2016 έως και 11/3/2016
  2. Πρώτη Αξιολόγηση αιτήσεων με βάση τα κριτήρια επιλογής και επιλογή φοιτητών για το γύρο των συνεντεύξεων
  3. Συνέντευξη
  4. Ανακοίνωση τελικής λίστας συμμετεχόντων και λίστα επιλαχόντων

Κριτήρια επιλογής:

  • Εξάμηνο σπουδών μεγαλύτερο του 7ου
  • Βαθμολογία
  • Οφειλόμενα μαθήματα για την εξεταστική Σεπτεμβρίου
  • Συνέντευξη

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις μέσω του site.

ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ τελικά ΕΠΙΛΕΓΟΎΝ:

  • θα δηλώσουν την «Πρακτική Άσκηση» ως μάθημα επιλογής στη γραμματεία (όπως ισχύει για όλα τα μαθήματα) και 
  • θα εγγραφούν στο eclass, για να λαμβάνουν όλοι την ίδια πληροφορία για περαιτέρω διαδικασίες, επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται, έγγραφα που πρέπει να υπογραφούν κ.λπ.

Όλη η επικοινωνία θα διενεργείται γραπτώς.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για να αξιολογηθούν για την πρακτική άσκηση να ετοιμάσουν το βιογραφικό τους, ώστε να το αποστείλουν αμέσως  μόλις τους ζητηθεί.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
Επ. Υπεύθυνος: Σταϊκούρας Παναγιώτης
Τηλ. 210-4142433, e-mail: pstaik@unipi.gr

 

Υπέυθυνη επικοινωνίας: Περαντωνάκη Ειρήνη

τηλ: 210-4142323, e-mail: eperan@unipi.gr

Υπέυθυνη επικοινωνίας: Λιάνα Αποστόλου

τηλ: 210-4142183, e-mail: lapost@unipi.gr

Υπέυθυνη επικοινωνίας: Χαριτοπούλου Ρούλα

τηλ: 210-4142709, e-mail: sharitop@unipi.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Δεύτερος κύκλος πρόσκλησης συμμετοχής

Παρακαλούνται θερμά οι φοιτητές/φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο δεύτερο κύκλο πρόσκλησης συμμετοχής στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης (στο εξής, «ΠΑ») να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα ανακοίνωση, καθώς και όλες τις ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στο εξής, προκειμένου να υπάρχει πλήρης και σαφής ενημέρωση για όλες τις πτυχές της διαδικασίας επιλογής και συμμετοχής στην ΠΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ΠΑ είναι η προσεκτική μελέτη των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση και κυρίως η άμεση εκδήλωση ενδιαφέροντος έως και την 31.03.2024 (βλ. κατωτέρω στο Τμήμα Ι, Στάδιο 2). Προς διευκόλυνση κατανόησης των επιμέρους ενεργειών που πρέπει να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της ΠΑ, παρατίθεται κατωτέρω πίνακας περιεχομένων των πληροφοριών που παρέχονται διά της παρούσας ανακοίνωσης.