Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

 

 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Μοσχούρης Σωκράτης

Τηλέφωνο: 210-414-2361, e-mail: smosx@unipi.gr

Διεύθυνση: Ανδρούτσου 150 - 6ος όροφος, τ.κ. 18532 - Πειραιάς, Ελλάδα

Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Συντονισμού Πρακτικής Άσκησης: Πέννυ Καλποδήμου

Τηλέφωνο: 210 4142727, e-mail: pennykalp@unipi.gr

Διεύθυνση: Δεληγιώργη 107 , 4ος όροφος, 185 34 - Πειραιάς, Ελλάδα

Το Έργο "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ότι τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το μάθημα Πρακτικής Άσκησης Ι περιόδου Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2024 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

 

 

Α/Α

Αρ. Μητρώου

1

t20019

2

t20020

3

t20052

4

t20056

5

t20075

6

t20094

7

t20100

8

t20114

9

t19120

10

t20122

11

t20136

12

t20155

13

t20159