Προγράμματα Πρακτικής Απασχολησης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Το Γραφείο Πρακτικής δέχεται κοινό καθημερινά τις ώρες 11:00 – 16:00.

( Για διαφορετικές ώρες συνάντησης θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση μέσω email στο praktiki@unipi.gr )