Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

 Πληροφορίες για το Μάθημα Επιλογής: Πρακτική Άσκηση

 Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ

 Διάρκεια πρακτικής: 3 μήνες (Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2016)

 Αριθμός συμμετεχόντων φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016:  25 φοιτητές

Διαδικασία:

 1. Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ηλεκτρονικά, μέσω του site του Τμήματος από 7/3/2016 έως και 11/3/2016
 2. Πρώτη Αξιολόγηση αιτήσεων με βάση τα κριτήρια επιλογής και επιλογή φοιτητών για το γύρο των συνεντεύξεων
 3. Συνέντευξη
 4. Ανακοίνωση τελικής λίστας συμμετεχόντων και λίστα επιλαχόντων

Κριτήρια επιλογής:

 • Εξάμηνο σπουδών μεγαλύτερο του 7ου
 • Βαθμολογία
 • Οφειλόμενα μαθήματα για την εξεταστική Σεπτεμβρίου
 • Συνέντευξη

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις μέσω του site.

ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ τελικά ΕΠΙΛΕΓΟΎΝ:

 • θα δηλώσουν την «Πρακτική Άσκηση» ως μάθημα επιλογής στη γραμματεία (όπως ισχύει για όλα τα μαθήματα) και 
 • θα εγγραφούν στο eclass, για να λαμβάνουν όλοι την ίδια πληροφορία για περαιτέρω διαδικασίες, επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται, έγγραφα που πρέπει να υπογραφούν κ.λπ.

Όλη η επικοινωνία θα διενεργείται γραπτώς.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για να αξιολογηθούν για την πρακτική άσκηση να ετοιμάσουν το βιογραφικό τους, ώστε να το αποστείλουν αμέσως  μόλις τους ζητηθεί.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
Επ. Υπεύθυνος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ
Τηλ. , e-mail: 

Υπέυθυνη επικοινωνίας: Χριστοδούλου Θεοδώρα

τηλ: 210-4142156, e-mail: tchrist@unipi.gr

Υπέυθυνη επικοινωνίας: Περαντωνάκη Ειρήνη

τηλ: 210-4142323, e-mail: eperan@unipi.gr

Πληροφορίες για το Μάθημα Επιλογής: Πρακτική Άσκηση

Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ

Διάρκεια πρακτικής: 3 μήνες (Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2018)

Αριθμός συμμετεχόντων φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:  74 φοιτητές
εκ των οποίων: έως 10 είναι φοιτητές στο 6ο εξάμηνο σπουδών και οι υπόλοιποι είναι φοιτητές σε εξάμηνο σπουδών μεγαλύτερο του 7ου. 

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για να αξιολογηθούν για την πρακτική άσκηση να ετοιμάσουν το βιογραφικό τους και τυχόν άλλα στοιχεία για την υποστήριξη της αίτησής τους (πχ δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις και αιτήσεις για συνέχιση σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο), ώστε να το αποστείλουν αμέσως  μόλις τους ζητηθεί.

Διαδικασία:

 1. Υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ηλεκτρονικά, μέσω του site του Τμήματος από 21/02/2018 έως και 28/02/2018 στο: http://web.xrh.unipi.gr/praktiki/praktiki
 2. Πρώτη Αξιολόγηση αιτήσεων με βάση τα κριτήρια επιλογής και επιλογή φοιτητών για συνέντευξη
 3. Περίοδος Συνεντεύξεων: 01/03/2018 - 08/03/2018. Οι φοιτητές / φοιτήτριες θα ενημερωθούν με email για τον ακριβή χρόνο συνέντευξης. 
 4. Ανακοίνωση Λίστας Συμμετεχόντων και λίστας Επιλαχόντων
 5. Περίοδος Υποβολής Ενστάσεων: 09/03/2018-16/03/2018
 6. Ανακοίνωση Οριστικής Λίστας Συμμετεχόντων και Επιλαχόντων

Κριτήρια επιλογής:

 • Βαθμολογία
 • Αριθμός Οφειλομένων μαθημάτων για την εξεταστική Σεπτεμβρίου
 • Συνέντευξη

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις μέσω του site.

ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ τελικά επιλεθούν θα:

 • δηλώσουν την «Πρακτική Άσκηση» ως μάθημα επιλογής στη γραμματεία (όπως ισχύει για όλα τα μαθήματα) και θα
 • εγγραφούν στην πλατφόρμα του Πανεσιστημίου: https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index για να συνεχιστεί περαιτέρω η διαδικασία.

Κάθε σχετική ενημέρωση θα παρέχεται μέσω των emails των συμμετεχόντων.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Σταϊκούρας