Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

 

 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Μοσχούρης Σωκράτης

Τηλέφωνο: 210-414-2361, e-mail: smosx@unipi.gr

Διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 80 , 3ος όροφος, 185 34 - Πειραιάς, Ελλάδα

Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Συντονισμού Πρακτικής Άσκησης: Σιότροπος Παναγιώτης

Τηλέφωνο: 210-414-2165,210-414-2642 e-mail: praktiki_vdt@unipi.gr , pansiot@unipi.gr

Διεύθυνση: Δεληγιώργη 107 , 4ος όροφος, 185 34 - Πειραιάς, Ελλάδα

Το Έργο "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

GPAF Praktiki II Enimerosi Prosorinon Apotelesmaton vdt

Πειραιάς, 02/04/2018

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για Πρακτική Άσκηση για την περίοδο 2017-2018 (Μάθημα «Πρακτική IΙ» - 8ο εξάμηνο)

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του 8ου εξαμήνου του Τμήματος τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το μάθημα «Πρακτική IΙ» (8ο εξάμηνο) για την περίοδο 2017-2018 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.

GPAF Praktiki II Enimerosi Prosorinon Apotelesmaton

Όσες και όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, πρέπει να επικοινωνήσουν σχετικά με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κύριο Μοσχούρη Σωκράτη (210-414-2361 (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Το χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων είναι από 02/04/2018 μέχρι και 06/04/2018.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, να απευθύνονται στον κύριο Παναγιώτη Σιότροπο (Δεληγιώργη 107, 4ος όροφος, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Τηλέφωνα: 210-414-2165, 210-414-2642, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ΚΑΙ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Το Έργο "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Ο Επιστημονικός Yπεύθυνος

Αν. Καθηγητής Σωκράτης Μοσχούρης Τηλέφωνο: 210-414-2361 (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)