Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Επ. Υπεύθυνος: Αν.Καθηγητής Νεκτάριος Μιλτιάδης
τηλ: 210-4142271, e-mail: nektar@unipi.gr

Πληροφορίες-επικοινωνία: 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

τηλ 2104142616 email: praktiki@unipi.gr 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

Πειραιάς, 23/5/18

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί Πρακτική Άσκηση διάρκειας 2 μηνών κατά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2018 σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές (του 7ου και 8ου εξαμήνου και επί πτυχίω) επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2018, να καταχωρήσουν έως και την Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018 την αίτησή τους (συνοδευόμενη από 1) βιογραφικό σημείωμα και 2) κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας, η οποία μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση http://students.unipi.gr/) στο E-PRAKTIKI, στη διεύθυνση https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index (επιλέγετε ΦΟΙΤΗΤΕΣ και μετά ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).

Η επιλογή των φοιτητών (55 άτομα για το χρονικό διάστημα Ιούλιος-Αύγουστος 2018) γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • -  Κ1:Τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν περατώσει (βαρύτητα 50%)
    Προηγούνται οι φοιτητές που έχουν περάσει επιτυχώς τουλάχιστον 20 μαθήματα ως και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

  • -  Κ2:Το μέσο όρο βαθμολογίας έως και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (βαρύτητα 50%)

Εντός 5 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 5 ημερών οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα και η λίστα των συμμετεχόντων στην πρακτική άσκηση εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων.

Προσοχή: Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα επιλεχθούν θα πρέπει να έχουν δηλώσουν υποχρεωτικά την πρακτική άσκηση ως μάθημα επιλογής κατά το εαρινό εξάμηνο

Οι φοιτητές οι οποίοι τελικά θα επιλεχθούν, μπορούν να προτείνουν εταιρεία για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης, με την προϋπόθεση α) ότι το αντικείμενο της είναι σχετικό με αυτό του Τμήματος και β) ότι έχουν ήδη έρθει σε επικοινωνία με την εταιρεία και έχουν γίνει δεκτοί σε αυτές. Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης μπορούν να αναζητηθούν και μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο 210 4142616. Επίσης σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στη σελίδα https://praktiki.unipi.gr/index.php/praktikh-askhsh/faq Για θέματα τεχνικής υποστήριξης, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Helpdesk της Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο 210 4142532.

 

Καθηγητής Μιλτιάδης Νεκτάριος

Επιστημονικός Υπεύθυνος  Υποέργου

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης