Οικονομικής Επιστήμης

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα έχουν τα ακόλουθα οφέλη:

  • Πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό χώρο
  • Απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας
  • Γνωριμία με τις τάσεις της αγοράς και τις δεξιότητες που απαιτούνται
  • Εφαρμογή στην αγορά των γνώσεων που απέκτησαν στο Πανεπιστήμιο
  • Γνωριμία με τα διάφορα αντικείμενα του επαγγελματικού χώρου

Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/φοιτήτριες να ασκηθούν για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς Υποδοχής, που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται κατά προτεραιότητα οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους σε τουλάχιστον 30 μαθήματα και οι επί πτυχίω φοιτητές με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους σε τουλάχιστον 38 μαθήματα.

Η Πρακτική Άσκηση ως μάθημα επιλογής προσφέρεται στο Εαρινό εξάμηνο κατά την χρονική περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου. 

Το Πρόγραμμα καλύπτει τόσο την αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών/φοιτητριών όσο και την ασφαλιστική τους εισφορά μηνιαίως, η οποία αναφέρεται στον κίνδυνο ατυχήματος και αφορά στον κλάδο Ασθενείας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγήτρια Κ. Κοτταρίδη

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Α. Βοζίκης

 

Πληροφορίες-επικοινωνία: 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

τηλ 2104142640 email: praktiki@unipi.grpraktiki-oik@unipi.gr ,kottarid@unipi.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σχετική ιστοσελίδα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

5 Φεβρουαρίου 2018

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου και επί πτυχίω, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (μέσω ΕΣΠΑ) που θα πραγματοποιηθεί τους μήνες Ιούλιο- Σεπτέμβριο του 2018, να καταχωρήσουν την αίτησή τους από τις 5 Φεβρουαρίου 2018 έως και τις 23 Φεβρουαρίου 2018 στο E-PRAKTIKI, στη διεύθυνση https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index (επιλέγετε ΦΟΙΤΗΤΕΣ και μετά ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ), συνοδευόμενη από 1) βιογραφικό σημείωμα και 2) κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας -η οποία μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση http://students.unipi.gr/).

Στο πρόγραμμα εντάσσονται κατά προτεραιότητα οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους σε τουλάχιστον 30 μαθήματα και οι επί πτυχίω φοιτητές με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους σε τουλάχιστον 38 μαθήματα.

Η επιλογή των φοιτητών (100 άτομα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18) γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • αριθμός μαθημάτων (Α.Μ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (συντελεστής βαρύτητας 50%)

  • μέσος όρος (Μ.Ο) βαθμολογίας μαθημάτων ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (συντελεστής βαρύτητας 50%)

Για κάθε φοιτητή προκύπτει ένα τελικό αποτέλεσμα, το οποίο παρουσιάζεται σε προσωρινή λίστα κατάταξης επιτυχόντων – επιλαχόντων. Εντός 3 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 3 ημερών οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα.

Οι φοιτητές, οι οποίοι θα επιλεγούν, θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά το μάθημα της πρακτικής άσκησης στο εαρινό εξάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης praktiki.unipi.gr (Συχνές Ερωτήσεις) ή/και να επικοινωνούν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και στο τηλέφωνο 210 414 2640 κάθε Τρίτη 10:00- 13:00.

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Helpdesk της Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο τηλέφωνο 210 4142532.

Επίκουρος Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Κοτταρίδη

Επιστημονική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης

Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Attachments:
Download this file (Α1_ΑΙΤΗΣΕΙΣ_ΟΙΚ_1718.pdf)Α1_ΑΙΤΗΣΕΙΣ_ΟΙΚ_1718.pdf[ ]541 kB