Οικονομικής Επιστήμης

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να προσφέρει στους φοιτητές του εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, έχει εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών του την Πρακτική Άσκηση (ως μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου-5 πιστωτικές μονάδες). 

 

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση έχουν τα ακόλουθα οφέλη:

 • Πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό χώρο
 • Απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας
 • Γνωριμία με τις τάσεις της αγοράς και τις δεξιότητες που απαιτούνται
 • Εφαρμογή στην αγορά των γνώσεων που απέκτησαν στο Πανεπιστήμιο
 • Γνωριμία με τα διάφορα αντικείμενα του επαγγελματικού χώρου

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται κατά την χρονική περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου (διάρκεια 3 μήνες) σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς Υποδοχής. 

 

Στο Πρόγραμμα εντάσσονται κατά προτεραιότητα οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους σε τουλάχιστον 30 μαθήματα και οι επί πτυχίω φοιτητές με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους σε τουλάχιστον 38 μαθήματα. 

 

Αν οι προσφερόμενες θέσεις από το ΕΣΠΑ είναι λιγότερες από τις αιτήσεις των φοιτητών, τότε η επιλογή γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

αριθμός μαθημάτων (Α.Μ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (συντελεστής βαρύτητας 50%)

μέσος όρος (Μ.Ο) βαθμολογίας μαθημάτων ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (συντελεστής βαρύτητας 50%)

Το 80% των διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης καλύπτεται από φοιτητές του 8ου εξαμήνου και το 20% από επί πτυχίω φοιτητές.

Εντός 3 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται στους φοιτητές δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 3 ημερών οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα και η λίστα των συμμετεχόντων στην πρακτική άσκηση εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων.  

Διαδικασία: 

 1. Πρόσκληση υποβολής και καταχώριση αιτήσεων πρακτικής άσκησης 
 2. Ενημέρωση των επιχειρήσεων και επιλογή για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 
 3. Αξιολόγηση & Επιλογή φοιτητών
 4. Ενημέρωση φοιτητών 
 5. Καταχώρηση προσωπικών στοιχείων φοιτητών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της πρακτικής άσκησης και εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ 
 6. Επιλογή φοιτητών από τους φορείς υποδοχής 
 7. Υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών 
 8. Προετοιμασία για την έναρξη της πρακτικής άσκησης (ηλεκτρονική αποστολή εντύπων-οδηγιών)
 9. Ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης - συμπλήρωση και κατάθεση σχετικών εντύπων 
 10. Αξιολόγηση φοιτητών – Καταχώριση βαθμών

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το Πρόγραμμα επομένως καλύπτει τόσο την αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών/φοιτητριών όσο και την ασφαλιστική τους εισφορά μηνιαίως, η οποία αναφέρεται στον κίνδυνο ατυχήματος και αφορά στον κλάδο Ασθενείας.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγήτρια Κ. Κοτταρίδη

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Α. Βοζίκης

 

Πληροφορίες-επικοινωνία: 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

τηλ 2104142640 email: praktiki@unipi.grpraktiki-oik@unipi.gr ,kottarid@unipi.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σχετική ιστοσελίδα

Συχνές ερωτήσεις : https://praktiki.unipi.gr/index.php/praktikh-askhsh/faq 

Πρακτική Άσκηση στη Soft One (μέσω ΕΣΠΑ)

Η SoftOne Technologies είναι μία από τις γρηγορότερα αναπτυσσόμενες  ελληνικές επιχειρήσεις στο χώρο του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ERP συστημάτων (Enterprise Resource Planning). Με πάνω από 15.000 εγκαταστάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό και με έμφαση στην υιοθέτηση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών (cloud, mobility, e-services κ.λ.π), αποτελεί σήμερα μία από τις πιο αξιόπιστες και πολλά υποσχόμενες ελληνικές επιχειρήσεις πληροφορικής.

"Junior Consultant”

Εκμάθηση του ολοκληρωμένου επιχειρηματικού λογισμικού της SoftOne, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για υποστήριξη συνεργατών και πελατών της εταιρείας. Με το τέλος της πρακτικής άσκησης, οι ασκούμενοι θα έχουν αποκτήσει πολύ καλή γνώση χειρισμού του Soft1 ERP & CRM, και παράλληλα θα είναι σε θέση να παράσχουν υποστήριξη πρώτου επιπέδου σε συνεργάτες και πελάτες της εφαρμογής.

Αναζητούμε φοιτητές με γνώσεις λογιστικών, οικονομικής διαχείρισης ή διοίκησης επιχειρήσεων, εξοικείωση στη χρήση υπολογιστών, άριστη γνώση αγγλικών και όρεξη για μάθηση! Γνώσεις δεύτερης γλώσσας και ERP συστημάτων θα ληφθούν θετικά υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Αποτελεί μοναδική ευκαιρία για ένα φοιτητή να έρθει σε επαφή με το εμπορικό λογισμικό, σε πραγματικό χρόνο και στην πραγματική αγορά... 

Αν θέλεις να συνεργαστείς με τους πιο έμπειρους επαγγελματίες στο χώρο του Business Software, είναι η ευκαιρία σου! "

Η υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων για την παραπάνω θέση θα είναι δυνατή μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων για πρακτική άσκηση στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης.