Οικονομικής Επιστήμης

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα έχουν τα ακόλουθα οφέλη:

  • Πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό χώρο
  • Απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας
  • Γνωριμία με τις τάσεις της αγοράς και τις δεξιότητες που απαιτούνται
  • Εφαρμογή στην αγορά των γνώσεων που απέκτησαν στο Πανεπιστήμιο
  • Γνωριμία με τα διάφορα αντικείμενα του επαγγελματικού χώρου

Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/φοιτήτριες να ασκηθούν για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς Υποδοχής, που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται κατά προτεραιότητα οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους σε τουλάχιστον 30 μαθήματα και οι επί πτυχίω φοιτητές με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους σε τουλάχιστον 38 μαθήματα.

Η Πρακτική Άσκηση ως μάθημα επιλογής προσφέρεται στο Εαρινό εξάμηνο κατά την χρονική περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου. 

Το Πρόγραμμα καλύπτει τόσο την αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών/φοιτητριών όσο και την ασφαλιστική τους εισφορά μηνιαίως, η οποία αναφέρεται στον κίνδυνο ατυχήματος και αφορά στον κλάδο Ασθενείας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγήτρια Κ. Κοτταρίδη

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Α. Βοζίκης

 

Πληροφορίες-επικοινωνία: 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

τηλ 2104142640 email: praktiki@unipi.grpraktiki-oik@unipi.gr ,kottarid@unipi.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σχετική ιστοσελίδα

Πρακτική Άσκηση στη Soft One (μέσω ΕΣΠΑ)

Η SoftOne Technologies είναι μία από τις γρηγορότερα αναπτυσσόμενες  ελληνικές επιχειρήσεις στο χώρο του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ERP συστημάτων (Enterprise Resource Planning). Με πάνω από 15.000 εγκαταστάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό και με έμφαση στην υιοθέτηση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών (cloud, mobility, e-services κ.λ.π), αποτελεί σήμερα μία από τις πιο αξιόπιστες και πολλά υποσχόμενες ελληνικές επιχειρήσεις πληροφορικής.

"Junior Consultant”

Εκμάθηση του ολοκληρωμένου επιχειρηματικού λογισμικού της SoftOne, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για υποστήριξη συνεργατών και πελατών της εταιρείας. Με το τέλος της πρακτικής άσκησης, οι ασκούμενοι θα έχουν αποκτήσει πολύ καλή γνώση χειρισμού του Soft1 ERP & CRM, και παράλληλα θα είναι σε θέση να παράσχουν υποστήριξη πρώτου επιπέδου σε συνεργάτες και πελάτες της εφαρμογής.

Αναζητούμε φοιτητές με γνώσεις λογιστικών, οικονομικής διαχείρισης ή διοίκησης επιχειρήσεων, εξοικείωση στη χρήση υπολογιστών, άριστη γνώση αγγλικών και όρεξη για μάθηση! Γνώσεις δεύτερης γλώσσας και ERP συστημάτων θα ληφθούν θετικά υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Αποτελεί μοναδική ευκαιρία για ένα φοιτητή να έρθει σε επαφή με το εμπορικό λογισμικό, σε πραγματικό χρόνο και στην πραγματική αγορά... 

Αν θέλεις να συνεργαστείς με τους πιο έμπειρους επαγγελματίες στο χώρο του Business Software, είναι η ευκαιρία σου! "

Η υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων για την παραπάνω θέση θα είναι δυνατή μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων για πρακτική άσκηση στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης.