Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Επ. Υπεύθυνος: Καθηγητής Κ.Χλωμούδης
Τηλ. 210-4142548, e-mail: chlom@unipi.gr

Πληροφορίες-επικοινωνία: 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

τηλ 210 4142616 email: praktiki@unipi.gr, praktiki-naf@unipi.gr

 

IO announcement

Ώρες γραφείου

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18

Σας ενημερώνουμε ότι εκτάκτως
(από σήμερα Πέμπτη 8/3/2018 και ως την Παρασκευή 16/3/2018) οι ώρες γραφείου των τμημάτων :

Ναυτιλιακών Σπουδών

Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης

Ψηφιακών Συστημάτων

Πληροφορικής

τροποποιούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

IO announcement 2