Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Επ. Υπεύθυνος: Καθηγητής Κ.Χλωμούδης
Τηλ. 210-4142548, e-mail: chlom@unipi.gr

Πληροφορίες-επικοινωνία: 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

τηλ 210 4142616 email: praktiki@unipi.gr, praktiki-naf@unipi.gr

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
/ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

6 Μαρτίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών ότι τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το μάθημα Πρακτικής Άσκησης του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 παρουσιάζονται παρακάτω:

Α/Α

ΑΜ

1

Ν14006

2

Ν14287

3

Ν14018

4

Ν14020

5

Ν14023

6

Ν14031

7

Ν14033

8

Ν14037

9

Ν14039

10

Ν14043

11

Ν14044

12

Ν14297

13

Ν14045

14

Ν14046

15

Ν14047

16

Ν14048

17

Ν14049

18

Ν14050

19

Ν14052

20

Ν14053

21

Ν14057

22

Ν14070

23

Ν14076

24

Ν14077

25

Ν14078

26

Ν14306

27

Ν14082

28

Ν14084

29

Ν14085

30

Ν14308

31

Ν14310

32

Ν14092

33

Ν14096

34

Ν14098

35

Ν14312

36

Ν14104

37

Ν14105

38

Ν14106

39

Ν14107

40

Ν14113

41

Ν14120

42

Ν14122

43

Ν14124

44

Ν14125

45

Ν14131

46

Ν14133

47

Ν14320

48

Ν14140

49

Ν14149

50

Ν14152

51

Ν14153

52

Ν14158

53

Ν14169

54

Ν14170

55

Ν14176

56

Ν14177

57

Ν14263

58

Ν14355

59

Ν14192

60

Ν14195

61

Ν14196

62

Ν14199

63

Ν14207

64

Ν14208

65

Ν14209

66

Ν14210

67

Ν14212

68

Ν14215

69

Ν14219

70

Ν14227

71

Ν14238

72

Ν14242

73

Ν14246

74

Ν14249

75

Ν14252