Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Επ. Υπεύθυνος: Καθηγητής Κ.Χλωμούδης
Τηλ. 210-4142548, e-mail: chlom@unipi.gr

Πληροφορίες-επικοινωνία: 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

τηλ 210 4142616 email: praktiki@unipi.gr, praktiki-naf@unipi.gr

 

Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 5/3/18 και για 2 εβδομάδες η επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για τα τμήματα Ψηφιακών Συστημάτων, Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης και Ναυτιλιακών Σπουδών θα γίνεται αποκλειστικά μέσω email λόγω απουσίας για λόγους υγείας της Συμβούλου κας Χαριτοπούλου.