Τμήμα Πληροφορικής

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Πληροφορικής

Επ. Υπεύθυνος: Βέργαδος Δημήτριος
 e-mail: vergados@unipi.gr

Υπέυθυνος επικοινωνίας: Τασούλας Ιωάννης

τηλ: 210-4142313, e-mail: jtas@unipi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

 

Πειραιάς, 3/8/18

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Πληροφορικής» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί Πρακτική Άσκηση διάρκειας 2 μηνών κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2018 σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.   

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές (του 4ου έτους σπουδών ή επί πτυχίω, που έχουν δηλώσει το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης το Ακ. Ετος 2017-2018) επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης για τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2018, Α) να καταχωρήσουν έως και την Τρίτη 21 Αυγούστου 2018 την αίτησή τους (συνοδευόμενη από 1) βιογραφικό σημείωμα και 2) κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας, η οποία μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση http://students.unipi.gr/) στο E-PRAKTIKI, στη διεύθυνση https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index (επιλέγετε ΦΟΙΤΗΤΕΣ και μετά ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) Β) να εγγραφούν στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» http://atlas.grnet.gr/ και να επιλέξουν τις θέσεις πρακτικής άσκησης, οι οποίες έχουν αναρτηθεί από τους φορείς υποδοχής.

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • Κ1: Επίδοση Φοιτητή (συντελεστής βαρύτητας 40%) (Λαμβάνεται υπόψη ο Μ.Ο. Βαθμολογίας και αριθμός των μαθημάτων που έχουν εξεταστεί έως και την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2018 επιτυχώς σε σχέση με τον αριθμό των μαθημάτων του εξάμηνου σπουδών του φοιτητή)
  • Κ2: Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας (συντελεστής βαρύτητας 20%)
  • Κ3: Συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 20%)
  • Κ4: Προηγούμενη συμμετοχή σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (10%) (Προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές που δεν εκπονήσει Πρακτική Άσκηση)
  • Κ5: Το εξάμηνο σπουδών φοίτησης των ενδιαφερομένων (10%) (Φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα)

Εντός 5 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 5 ημερών οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος και ανακοινώνεται η τελική λίστα συμμετεχόντων, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων.

Προσοχή: Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να έχουν δηλώσει το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» κατά το Ακ. Έτος 2017-2018. Οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης μπορούν να αναζητηθούν μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/ *

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο 210 4142616. Επίσης σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στη σελίδα https://praktiki.unipi.gr/index.php/praktikh-askhsh/faq Για θέματα τεχνικής υποστήριξης, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Helpdesk της Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο 210 4142532.

Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτρης Βέργαδος

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος  Υποέργου

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Πληροφορικής

 

 * Σε περίπτωση που εταιρία δεν εχει προσφέρει θέσεις στο συστημα ΑΤΛΑΣ θα πρέπει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, η εν λόγω εταιρία να εγγραφεί στο συστημα και να προσφέρει τις σχετικές θέσεις.