Τμήμα Πληροφορικής

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Πληροφορικής

Επ. Υπεύθυνος: Βέργαδος Δημήτριος
 e-mail: vergados@unipi.gr

Υπέυθυνος επικοινωνίας: Τασούλας Ιωάννης

τηλ: 210-4142313, e-mail: jtas@unipi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

Πειραιάς, 2/8/18

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Πληροφορικής» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί Πρακτική Άσκηση διάρκειας 2 μηνών κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2018 σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.   

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές (του 4ου έτους σπουδών ή επί πτυχίω, που έχουν δηλώσει το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης το Ακ. Ετος 2017-2018) επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης για τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2018, να καταχωρήσουν έως και την Τρίτη 21 Αυγούστου 2018 την αίτησή τους (συνοδευόμενη από 1) βιογραφικό σημείωμα και 2) κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας, η οποία μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση http://students.unipi.gr/) στο E-PRAKTIKI, στη διεύθυνση https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index (επιλέγετε ΦΟΙΤΗΤΕΣ και μετά ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).

Η επιλογή των φοιτητών (συνολικά 67 άτομα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18) γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • Κ1: Επίδοση Φοιτητή (συντελεστής βαρύτητας 40%) (Λαμβάνεται υπόψη ο Μ.Ο. Βαθμολογίας και αριθμός των μαθημάτων που έχουν εξεταστεί έως και την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2018 επιτυχώς σε σχέση με τον αριθμό των μαθημάτων του εξάμηνου σπουδών του φοιτητή)
  • Κ2: Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας (συντελεστής βαρύτητας 20%)
  • Κ3: Συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 20%)
  • Κ4: Προηγούμενη συμμετοχή σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (10%)
  • Κ5: Το εξάμηνο σπουδών φοίτησης των ενδιαφερομένων (10%) (Φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα)

Εντός 5 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 5 ημερών οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα και η λίστα των συμμετεχόντων στην πρακτική άσκηση εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων.

Προσοχή: Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα επιλεχθούν θα πρέπει να έχουν δηλώσει υποχρεωτικά την πρακτική άσκηση ως μάθημα επιλογής κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2017-2018

Οι φοιτητές οι οποίοι τελικά θα επιλεχθούν, μπορούν να προτείνουν εταιρεία για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης, με την προϋπόθεση α) ότι το αντικείμενο της είναι σχετικό με αυτό του Τμήματος και β) ότι έχουν ήδη έρθει σε επικοινωνία με την εταιρεία και έχουν γίνει δεκτοί σε αυτές. Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης μπορούν να αναζητηθούν και μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο 210 4142616. Επίσης σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στη σελίδα https://praktiki.unipi.gr/index.php/praktikh-askhsh/faq Για θέματα τεχνικής υποστήριξης, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Helpdesk της Πρακτικής Άσκησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο 210 4142532.

Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτρης Βέργαδος

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος  Υποέργου

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Πληροφορικής