Τμήμα Πληροφορικής

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Πληροφορικής

Επ. Υπεύθυνος: Βέργαδος Δημήτριος
 e-mail: vergados@unipi.gr

Υπέυθυνος επικοινωνίας: Τασούλας Ιωάννης

τηλ: 210-4142313, e-mail: jtas@unipi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

13 Ιουνίου 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής ότι τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το μάθημα Πρακτικής Άσκησης περιόδου Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2018 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

 

Α/Α

Αρ. Μητρώου

1

Π14189

2

Π14104

3

Π14021

4

Π13007

5

Π14026

6

Π05072

7

Π14272

8

Π14124

9

Π14197

10

Π12066

11

Π14228

12

Π14208

13

Π14177

14

Π14217

15

Π14068

16

Π13079

17

Π13091

18

Π13011

19

Π14139

20

Π14246

21

Π14153

22

Π14138

23

Π14125

24

Π13077

25

Π14229

26

Π12107