Τμήμα Πληροφορικής

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Πληροφορικής

Επ. Υπεύθυνος: Βέργαδος Δημήτριος
 e-mail: vergados@unipi.gr

Υπέυθυνος επικοινωνίας: Τασούλας Ιωάννης

τηλ: 210-4142313, e-mail: jtas@unipi.gr

IO announcement

Ώρες γραφείου

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18

Σας ενημερώνουμε ότι εκτάκτως
(από σήμερα Πέμπτη 8/3/2018 και ως την Παρασκευή 16/3/2018) οι ώρες γραφείου των τμημάτων :

Ναυτιλιακών Σπουδών

Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης

Ψηφιακών Συστημάτων

Πληροφορικής

τροποποιούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

IO announcement 2