Προγράμματα Πρακτικής Απασχολησης

Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης της Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ αλλά κάποιος φορέας ή επιχείρηση επιθυμεί να απασχολήσει φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης, μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το οποίο στη συνέχεια θα αναρτήσει σχετική ανακοίνωση προς τους φοιτητές. Στην περίπτωση αυτή, τη χρηματοδότηση της άσκησης του φοιτητή και την ασφάλιση αναλαμβάνει αποκλειστικά ο φορέας απασχόλησης.

 


Σας ενημερώνουμε ότι η ICAP Group διατηρεί αρχείο επαφών και στοιχείων επικοινωνίας για τον σκοπό της αποστολής ενημερωτικού και προωθητικού υλικού των εταιριών του Ομίλου μας (δελτία τύπου τα οποία περιλαμβάνουν αρθρογραφία της ICAP οικονομικού & επιχειρηματικού κυρίως ενδιαφέροντος, ενημερώσεις για τις επιχειρηματικές μας πρωτοβουλίες καθώς και newsletters τα οποία περιλαμβάνουν  πληροφορίες και νέα από συναφείς δραστηριότητες). Παρακαλούμε επικαιροποιήστε όπου χρειάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας ώστε να συνεχίσετε να λαμβάνετε απρόσκοπτα και σε τακτική βάση το δωρεάν υλικό στέλνοντας σχετικό e-mail στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το παραπάνω ενημερωτικό υλικό, παρακαλούμε όπως αποστείλετε στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. μήνυμα για τη διαγραφή του email σας από τη λίστα αποδεκτών ενημερωτικού / προωθητικού υλικού.