Προγράμματα Πρακτικής Απασχολησης

Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης της Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ αλλά κάποιος φορέας ή επιχείρηση επιθυμεί να απασχολήσει φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης, μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το οποίο στη συνέχεια θα αναρτήσει σχετική ανακοίνωση προς τους φοιτητές. Στην περίπτωση αυτή, τη χρηματοδότηση της άσκησης του φοιτητή και την ασφάλιση αναλαμβάνει αποκλειστικά ο φορέας απασχόλησης.

 

snfccorg

 

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προσφέρει την ευκαιρία σε νέους να εργαστούν στο ΚΠΙΣΝ σε μία σημαντική στιγμή του, την περίοδο κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η έναρξη της μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στα νέα τους κτίρια. Πιο συγκεκριμένα, με δωρεά του ΙΣΝ, το ΚΠΙΣΝ προκηρύσσει πρόγραμμα εξάμηνης αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για όσους επιθυμούν να εργαστούν σε έναν πολιτιστικό οργανισμό διεθνούς βεληνεκούς.

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΙΣΝ με τίτλο Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων, η οποία έχει ως στόχο τη συμβολή στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων στην Ελλάδα, αποσκοπώντας  στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών εργασίας και ευκαιριών για τη νέα γενιά.

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται σε απόφοιτους οποιουδήποτε ακαδημαϊκού τομέα. Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να υποστηρίξουν οργανωτικά τους διάφορους τομείς δραστηριότητας του ΚΠΙΣΝ.

Όσοι επιλεγούν να απασχοληθούν στην ομάδα του ΚΠΙΣΝ, θα εργαστούν σε ένα περιβάλλον δυναμικό, θα αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες, θα συμμετέχουν στην επίλυση προβλημάτων, καθώς επίσης, θα κληθούν να δημιουργήσουν καινοτόμα projects, τα οποία θα αναδεικνύουν και θα ενισχύουν  το όραμα του ΚΠΙΣΝ.

Περισσότερες Πληροφορίες