• ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ MEDIA MARKT ΕΛΛΑΣ ΠΑΠΕΙ

  • LIST-STUDENT INTERNSHIP FOR IMMERSION PROGRAM ON FINANCIAL INNOVATIVE SYSTEMS - REGULATORY TECHNOLOGIES – BUSINESS ANALYTICS

  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERNSHIP «I-WORK@NBG»

Πρακτική Άσκηση

 Το έργο "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς" εκτελείται επί του παρόντος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης αναλαμβάνει τον Ιδρυματικό συντονισμό και την κεντρική υποστήριξη της Πράξης.

 Οι επιχειρήσεις και οι φορείς που ενδιαφέρονται για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με  τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος.

Τελευταία Άρθρα ανα Τμήμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ)

Οικονομικής Επιστήμης

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βιομηχανικής Διοίκησης & Tεχνολογίας

Ναυτιλιακών

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Χρημα/κής και Τραπεζικής Διοικητικής

Πληροφορικής

Ψηφιακών Συστημάτων

Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.

Χάρτης

Γραφείο Πρακτικής Ασκησης

Τμήματα

Πρακτική Άσκηση Τμημάτων

Career Unipi

Γραφείο Διασύνδεσης

Επικοινωνία

Επικoινωνία για περισσότερες πληροφορίες